Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vi tillhör avdelningen för njurmedicin vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Vår forskningsprofil är translationell där vi använder både prekliniska och kliniska undersökningar för att öka vår förståelse för, varför och hur kronisk njursjukdom utvecklas och fortsätter mot njursvikt och hur vi kan lindra kardiovaskulära och cerebrala komplikationer i den uremiska miljön samt tillämpa nya screeningteknologier och behandlingar. Vi använder flera experimentella plattformar för både in vivo och ex vivo undersökningar för att kartlägga det prematura åldrandet av kärl vid uremi och identifiera nya behandlingsmål. Den pågående forskningen sker i nära samarbete med kliniska forskare på sjukhusområdet. Laboratorieanläggningarna finns i Neo på Campus Flemingsberg, en biomedicinsk forskningsbyggnad med en kreativ och öppen miljö som möjliggör möten, synergier och utforskande av vetenskapliga intresseområden över discipliner för ömsesidigt samarbete.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Som doktorand kommer du att delta i ett projekt som undersöker olika aspekter av hur och varför kronisk sjukdom utvecklas och är förknippad med flera kardiovaskulära komplikationer. Projektet inkluderar epidemiologiska och experimentella studier som använder både in vivo och ex vivo tekniker för att undersöka kardiovaskulära störningar och underliggande patogena mekanismer, som senare potentiellt skulle kunna bli föremål för nya behandlingar. Som doktorand kommer du att genomföra flera olika typer av studier som kommer att kopplas till nya biomarkörer och mekanismer, samt screening av nya läkemedel riktade mot dessa. Det övergripande målet för forskningsprojektet är att bättre karakterisera sjukdomsprocessen och identifiera effektiva screening- och behandlingsmetoder.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

För att bli antagen som doktorand ska du ha en magisterexamen i biomedicin eller inom ett närliggande område, t.ex. omvårdnad, medicinsk utbildning eller livsvetenskap. 

Det är vidare meriterande att du har tidigare erfarenhet av:

 • arbete eller studier inom forskningsområdet kardiovaskulär hälsa vid uremi. 
 • expertis inom området kardiovaskulär forskning utifrån studier under grundutbildning. 
 • att arbeta praktiskt med experimentella metoder (ELISA, IHC, IF och EndoPat) och tillhörande statistiska analyser relaterade till kardiorenal forskning. 
 • användning eller utveckling av digitala verktyg för datainsamling och kommunikation. 
 • medverkan i vetenskapliga publikationer. 

Vi söker en mycket motiverad och organiserad blivande doktorand som brinner för translationell forskning inom området hjärthälsa. Du har en god samarbetsförmåga samt en förmåga för att skapa kontakter och nätverk. Du är kvalitetsmedveten, bra på att lösa och bemöta problem samt förstår vikten av kön- och genusperspektiv i forsknings- och utbildningsinnehållet. 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Vart välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2023. 

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Tio skäl att välja Karolinska Institutet 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1870/2023
Kontakt
 • Karolina Kublickiene, 0735930988
Facklig företrädare
 • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-06-12

Tillbaka till lediga jobb