Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen består av flera avdelningar som är uppdelade i olika forskargrupper. Institutionens kärnverksamhet är forskning, forskarutbildning och grundutbildning för medicin- och biomedicinska studenter. Forskningen har tre huvudprofiler: kardiovaskulär medicin, allergi och inflammatoriska sjukdomar.

Den aktuella tjänsten utlyses av avdelningen för kardiologi vid institutionen för medicin Solna, forskargruppen hjärtsvikt som har lång erfarenhet av att utföra registerbaserad och klinisk forskning. Forskargruppen har väletablerade pågående internationella kontakter och partners i vetenskapliga sällskap.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Den utvalda doktoranden kommer att bidra konceptuellt såväl som metodologiskt till flera registerbaserade forskningsstudier som utforskar flera ämnen relaterade till implementeringen av guideline-directed medical therapy i daglig klinisk praxis under ledning av handledare docent Gianluigi Savarese, Prof Lars Lund och Dr Giulia Ferrannini, MD PhD.

Doktoranden, med stöd av handledarna, kommer att förbereda studieprotokollen och utföra all statistisk analys, utarbeta manuskript och utföra nödvändiga revisioner. Dessutom kommer en plan för deltagande i doktorandkurser och tillgodoräknande aktiviteter att göras med handledarna, för att säkerställa att alla deadlines mötts och nödvändiga utbildningspoänger erhålls. Doktoranden förväntas delta i regelbundna gruppmöten för att aktivt diskutera sina och andras projekt. Deltagande i internationella konferenser med presentation av eget arbete hör också till förväntade arbetsuppgifter. Kandidaten kommer att utföra vissa undervisningsaktiviteter för läkarstudenter.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket motiverad kandidat med intresse för registerbaserad forskning. Det är av högt värde att kandidaten har god samarbets- och kommunikationsförmåga

Dessutom är följande meriterade:

 - Kunskap om registerstudier och statistiska metoder

- Klinisk erfarenhet, speciellt specialisering inom kardiologi eller/och internmedicin

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Hjärtsvikt, kardiologi enhet. https://ki.se/meds/forskargrupp-lars-lund

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4305/2023
Kontakt
  • Lars Lund, lars.lund@ki.se
  • Gianluigi Savarese , gianluigi.savarese@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2023-10-26
Sista ansökningsdag 2023-11-08

Tillbaka till lediga jobb