Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

En doktorandplats finns i Rickard Sandberg’s lab på Institutionen för Cell och Molekylärbiologi (CMB). Labbet är lokaliserat i Biomedicum, en topp-modern forskningsbyggnad med tillgång till modern biomedicinsk utrustning. Rickard Sandberg’s lab ägnar sig åt att utveckla genomiska metoder för studier av vävnader på enskild cell nivå, och hans lab har tidigare utvecklat många av de metoder som används i fältet. Baserat på dessa metoder studerar labbet tex. hur genomet är reglerat för att styra när och hur gener aktiveras, och vilken variant av varje gen som produceras.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta doktorandprojekt går ut på att undersöka hur alternativ splitsning funktionellt påverkar vår hjärna. Projektet bygger till stor del på databeräkningar och analyser av djup Smart-seq data på hjärnan för att ta reda på hur mycket splitsning reglering som sker när nervceller mognar ut, och i respons av aktivering. Detta kommer även jämföras med gener som påverkar psykiatrisk sjukdom. Doktoranden kommer leda projekt som hanterar stora data mängder och lära sig allt från sekvenseringteknologier, bioinformatiska metoder för att processa stora datamängder, utveckla förbättrade metoder för att studera splitsning, samt explorativt identifiera biologiska mönster i högdimensionell data.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Kandidaten skall ha en Masterutbildning inom biomedicin, molekylärbiologi eller liknande.

Kandidaten skall kunna programmera i Python eller R på en nivå som gör att den själv kan genomföra komplexa analyser tex i Jupyter notebook.

Kandidaten skall kunna kommunicera effektivt och trevligt, både i skrift och i enskilda möten.

Det är meriterande om kandidaten har tidigare forskningserfarenhet av transkriptom-analyser på enskilda celler, framförallt på Smart-seq typen av data.

Det är meriterande om kandidaten har tidigare forskningserfarenhet av beräkningsbiologisk analys av splitsning på transkriptom från enskilda celler.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för Cell och Molekylärbiologi (CMB) 
Läs mer om Sandbergs forskargrupp 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2192/2023
Kontakt
  • Prof. Rickard Sandberg, 08-52483986
Facklig företrädare
  • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
  • Björn Andersson, bjorn.andersson@ki.se
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-52486353
Publicerat 2023-05-31
Sista ansökningsdag 2023-06-21

Tillbaka till lediga jobb