Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för onkologi-patologi söker en doktorand för att tillsammans med Dr Ola Larsson studera hur mRNA-translation regleras av vävnadssammansättning i cancer. Forskare i Larson-labbet använder transkriptomomfattande tillvägagångssätt för att förstå hur mRNA-translation regleras av t.ex. cis-regulatoriska mRNA-element och translationsinitieringsfaktorer i samverkan med signalvägar. Ett övergripande mål är att identifiera framtida behandlingsvägar för cancer genom inriktning på mRNA-translation. Gruppen består av både doktorander och postdoktorer som studerar mRNA-translation med molekylärbiologiska och/eller beräkningsbiologiska tillvägagångssätt. Blandningen av både våt- och torrlabbexpertis skapar en mycket kreativ miljö som är idealisk för att främja nästa generations forskare med förmåga att generera och/eller analysera komplexa storskaliga datamängder; och tolka dessa i biologiska sammanhang.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden kommer att använda nyutvecklade storskaliga metoder och algoritmer för att studera hur en repertoar av mekanismer bestämmer mönster av mRNA-translation i cancer beroende på vävnadssammansättning. Många av datamängderna kommer att genereras i nära samarbete med Staffan Strömblad (KI), som är expert på mekanotransduktion. Betydelsen av de identifierade mekanismerna för cancerfenotyper kan sedan utvärderas och patientundergrupper som visar förändringar i dessa mekanismer kan identifieras. Dessa studier kan därigenom möjliggöra precisionsmedicinska tillvägagångssätt för cancerbehandling.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

 • Ansökningar är välkomna från duktiga studenter med examen i biostatistik, bioinformatik eller motsvarande med dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologi; eller studenter med examen i molekylärbiologi eller biomedicin med stort intresse för statistik och analyser av stora datamängder.
 • En förståelse för mRNA-translation och/eller cancerbiologi är en fördel.
 • Vi söker en mycket motiverad och kreativ person.
 • Kandidaten bör ha god kommunikationsförmåga och förmåga att interagera effektivt och arbeta produktivt i ett team.
 • Tonvikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
 • Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.
 • En lämplig kandidat bör ha god analytisk förmåga och förmåga till kritiskt och självständigt tänkande

Vid intervjuer kommer den analytiska förmågan, förmågan till kritiskt och självständigt tänkande samt personliga egenskaper att utvärderas.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Up on agreement
Löneform Monthly sallary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2169/2023
Kontakt
 • Ola Larsson, ola.larsson@ki.se
 • Kathleen Watt, kathleen.watt@ki.se
Facklig företrädare
 • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
 • Henry Wölling, Seko, henry.wolling@ki.se
 • Per Hydbring/Nick Tobin, Saco, per.hydbring@ki.se/nick.tobin@ki.se
Publicerat 2023-05-25
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb