Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Inom vår grupp utför vi immunologisk forskning och vårt fokus är okonventionella T-celler, särskilt γδ T-celler, eftersom kunskapen om dessa celler fortfarande är ofullständig. Vi undersöker γδ T-cells rekonstitution och funktion efter hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT) samt vid olika tumörsjukdomar. Detta kan hjälpa till att bana väg för mer avancerade och riktade metoder inom cancerimmunterapi och infektionssjukdomar. Vi erbjuder en engagerande och internationell forskningsmiljö där du kan bidra till forskning av hög kvalitet på en internationellt konkurrenskraftig nivå.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en mycket motiverad person med intresse för immunologi.

Som doktorand kommer du att:

 • ansvara för att isolera och odla lymfocyter från perifert blod samt att utföra immunologiska test på dessa celler.
 • samla in patientprover och isolera lymfocyter från patienter med ovarialcancer som ska karakteriseras med en rad olika immunologiska och biokemiska metoder såsom flödescytometri, olika immunoassays samt immunosekvensering.
 • utföra merparten av det experimentella arbetet och kommer planera experimenten, analysera data samt tolka och sammanfatta resultaten.
 • delta i alla forskningsrelaterade aktiviteter såsom gruppmöten, avdelningsseminarier, nationella/internationella möten samt gruppens rutinarbete i labbmiljö.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en doktorand som är motiverad, har hög social kompetens och som tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du ska kunna arbeta självständigt och ha kunskap om hur man ställer och tolkar vetenskapliga frågor samt kritiskt granska resultat. Eftersom kandidaten kommer att arbeta i en mycket internationell miljö är god kommunikationsförmåga på engelska, i tal och skrift, ett krav. 

Tidigare erfarenheter inom cellodling av primära immunceller, mikroskopering (konfokal och fluorescens) samt djurarbete är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom bioinformation och biostatistik.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Michael Uhlins forskargrupp

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 18 juli 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1932/2022
Kontakt
 • Michael Uhlin, 070-0922324
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Wietze de Vries, SACO, 08-52484057,Wietze.De.Vries@ki.se
 • Christina Hammarstedt , OFR, 08-52484625
Publicerat 2022-05-03
Sista ansökningsdag 2022-05-24

Tillbaka till lediga jobb