Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskningen vid Enheten för Epidemiologi, Institutet för miljömedicin (IMM) är inriktad på att öka kunskapen om sjukdomsetiologi och prognos samt på metodologisk utveckling och stringens. Forskningen baseras huvudsakligen på stora registerbaserade kohorter, samt kohorter och fallkontrollstudier med omfattande information från frågeformulär och biologiska prover. Handledningsteamet kommer att bestå av huvudhandledaren, Anthony Matthews (IMM), och tre bihandledare: Miguel Hernán (Harvard T.H. Chan School of Public Health/IMM), Anita Berglund (IMM) och Bertil Lindahl (Uppsala University). Studenten kommer också att ingå i en bredare grupp av forskare som främst arbetar inom kausala inferensmetoder med användande av svenska registerdata.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandprojektet kommer att vara inom områdena epidemiologi och kausal inferens. Det övergripande syftet är att förstå hur vi effektivt kan jämföra observationsstudier mot randomiserade studier som ställer liknande frågor, med det bredare målet att använda dessa observationsdata för att komplettera slutsatser som dras i randomiserade studier. Projektet kommer att bestå av två övergripande delar: en metodologisk del, som syftar till att förstå varför det kan uppstå skillnader i resultat mellan observationsstudier och randomiserade studier; och en tillämpad del, där det så kallade ”target trial framework” kommer att användas för att utforma en observationsstudie avseende den jämförande effekten av två behandlingar som används för patienter med akut koronart syndrom, som sedan kommer att jämföras med resultaten från en randomiserad studie som ställer en liknande fråga. Studenten förväntas bidra till studiedesign, genomföra analyser och tolka resultat, samt delta i gruppmöten, institutionsseminarier och relevanta nationella och internationella möten.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Du som söker måste ha: 

 • En Master-utbildning i epidemiologi, statistik eller relaterat kvantitativt fält.
 • Utmärkt förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.
 • Erfarenhet av att hantera stora databaser, utmärkta datahanteringsfärdigheter och gedigen kunskap av statistiska programvaran R

Följande färdigheter är önskvärda:

 • Innovativ och angelägen om att lösa komplexa problem
 • Stark organisatorisk förmåga
 • Förmåga att effektivt samarbeta med kollegor inom och utanför gruppen.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-991/2022
Kontakt
 • Anthony Matthews , anthony.matthews@ki.se
Facklig företrädare
 • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
 • Anda Gliga Saco-S, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2022-03-03
Sista ansökningsdag 2022-04-14

Tillbaka till lediga jobb