Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen Socialmedicin, infektionssjukdomar och migration analyserar sociala determinanter och konsekvenser av sjukdomar, utvärderar interventioner för att förbättra jämlik tillgången till hälso- och sjukvård samt bedömer effektiviteten och kostnadseffektiviteten bland annat av screeningprogram. Gruppen har särskilt fokus på migration och hälsa, inklusive infektionssjukdomar som är vanliga bland migranter. Forskargruppen har flera nationella och globala forskningsprojekt om tuberkulosscreening och prevention.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Du kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som studerar transmission av Mycobacterium tuberculosis och utvärderar den kliniska nyttan av en ny elektrostatisk luftprovtagningsanordning som designats för screening av tuberkulos. Du kommer att fastställa den diagnostiska prestandan för luftprovtagaren genom en serie laboratorieexperiment. Du kommer därefter studera sambandet mellan detektering av aerosoliserad M. tuberculosis med denna nya teknik hos patienter med nydiagnostiserad aktiv tuberkulos och risken för smitta till deras familjemedlemmar.

Forskningsprojektet kommer att genomföras inom ramen för ett konsortium med medlemmar i Sverige (Institutionen för global folkhälsa [GPH] och Institutionen för mikrobiologi, Tumör- och cellbiologi [MTC] vid KI samt Karolinska Universitetssjukhuset), Sydafrika (University of Stellenbosch) och Moçambique (Manhiça Health Research Center). Du kommer att genomföra de första stegen i projektet i ett laboratorium vid MTC där den elektrostatiska luftprovtagaren har utvecklats. Senare kommer du att implementera de resterande forskningsstegen i Sverige, Sydafrika och Moçambique.

Du kommer också att bidra till arbetet i sekretariatet för KIs Centrum för tuberkulosforskning. Dessutom kommer du hjälpa till med forskargruppens regelbundna aktiviteter, inklusive undervisning och handledning av studenter.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Du ska ha en god förståelse för tuberkulosdiagnostik, behandling och prevention. Det är särskilt värdefullt om du har insikt i de speciella utmaningarna för klinisk tuberkulosvård och prevention i låg- och medelinkomstländer. Det är en tillgång om du har tidigare erfarenhet av tuberkulosrelaterad klinisk praxis, helst inom internationella och tvärvetenskapliga team i låg- och medelinkomstländer. Bra kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta effektivt i ett tvärvetenskapligt, internationellt team är viktigt. Flytande engelska i tal och skrift är ett krav. 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Read more about the Department of Global Public Health (GPH)

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2542/2021
Kontakt
  • Knut Lönnroth, professor/överläkare, knut.lonnroth@ki.se, +46-(0)46-70-430 12 36
  • Antonio Gigliotti Rothfuchs, forskare, antonio.rothfuchs@ki.se, +46-(0)8-524 852 52
Facklig företrädare
  • SACO styrelse, saco@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-06-08
Sista ansökningsdag 2021-06-29

Tillbaka till lediga jobb