Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Gruppen består av seniora och juniora forskare, administratör, biostatistiker, doktorander och studenter. Vi bedriver forskning om sjukdomar och operationer i övre mag-tarmkanalen, dvs. matstrupe och magsäck, med fokus på cancer. Vi har en strukturerad tillvägagångssätt för att utveckla nya forskningsprojekt och bedriver forskningsseminarier, ”Journal Clubs”, ”Methods Clubs” och forskarutbildningskurser. I den sista externa bedömningen av alla forskningskonstellationer vid KI fick vår gruppomdömet "Outstanding" inom cancerforskning, vilket var det högsta möjliga. Gruppledaren är Jesper Lagergren, professor och överläkare i kirurgi och medlem av Nobelförsamlingen vid KI. Han är också professor och överläkare på deltid vid King's College London.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en doktorand för ett forskningsprojekt som undersöker hur behandling av magsäcksbakterien Helicobacter pylori påverkar risken för cancer i gastrointestinalkanalen. Metodmässigt, har projektet en klinisk epidemiologisk profil och det baseras på en stor kohort av patienter som har genomgått behandling för Helicobacter pylori i något av de fem nordiska länderna. Uppgifterna hämtas från hälsodataregister i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, där väletablerade nationella register för medicinering, cancer, diagnoser och kirurgiska ingrepp samt dödlighet finns tillgängliga.

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier och inkluderar främst vetenskapligt arbete, men även forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att bidra till datainsamling, ansvara för att skriva detaljerade studieprotokoll, göra litteraturgenomgångar, utföra databearbetning och statistiska analyser, samt skriva vetenskapliga manuskript. 

Handledning 

Huvudhandledare är Jesper Lagergren, professor och överläkare i kirurgi. Bihandledare är Giola Santoni, biostatistiker.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en entusiastisk, nyfiken och begåvad person med intresse och kunskap om klinisk forskning, Helicobacter pylori-infektion och gastrointestinal cancer. All tidigare forskningserfarenhet är kvalificerande, och erfarenhet av klinisk epidemiologi och statistiska analyser är särskilt värdefull. Det krävs god samarbetsförmåga. Utmärkta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska krävs.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev (högst en sida) och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer
- Beskrivning av tidigare forskningsaktiviteter
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Du kan läsa mer om oss här: https://ki.se/mmk/ovre-gi-kirurgi

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1789/2021
Kontakt
  • Jesper Lagergren, huvudhandledare, jesper.lagergren@ki.se
Facklig företrädare
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
  • Taher Darren-Shori, SACO, 08 524 83529
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2021-04-08
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Tillbaka till lediga jobb