Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen leds av Associate Professor Erik Norberg vid Inst. för Fysiologi och Farmakologi. 
Vi fokuserar på profilering för en ökad förståelse för hur cancer metabolismen ändras vid cancer utveckling. Vårt huvudmål är att hitta nya sjukdomsdrivande faktorer samt diagnostiska redskap och mål för läkemedel. Vi använder oss av multi-omics metoder på normala celler, cancer cellinjer samt musmodeller och patient biopsier.  

Labbet ligger i Biomedicum som är en toppmodern forskningsmiljö. Forskargruppens hemsida: https://ki.se/en/fyfa/the-erik-norberg-lab-cellular-metabolism 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Cancerceller ändrar sin metabolism för att kunna dela sig snabbt. Målet med detta doktorandprojekt är att hitta nya faktorer som driver icke-småcellig lungcancer utveckling samt progression. Det specifika syftet är att definiera geneuttrycksmönster samt idenfiera vilka metaboliska tillstånd som finns vid lungcancer patogenes. Arbetet inkluderar biopsiinsamling på sjukhuset samt att preparera prover för metabolomik, genomik samt transkriptomik, analys av data. När väl det är utfört så ska experimentell validering ske där vi testar att blockera metabolismen i cell linjer samt musmodeller. 

Kandiaten förväntas delta i obligatoriska doktorandkurser, aktivt delta i gruppmöten, seminarier, presentera sitt arbete på nationella/internationella konferenser samt ta del av och bidra till det dagliga labbarbetet. Studenten förväntas planera och driva projektet. 

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket motiverad och entusiastisk student som har ett passionerat forskningsintresse som överensstämmer med labbets fokus. Kandidaten skall kunna jobba effektivt med forskarlaget men också ha ett inre driv att genomföra egna uppgifter som driver projektet framåt. Det är önskvärt om kandidaten har en bakgrund och praktisk erfarenhet av standard biokemiska samt molekylärbiologiska tekniker utöver erfarenhet med cellkultursarbete. Eftersom projektet kräver djurförsök, så är det önskvärt om kandidaten har tidigare erfarenhet av det eller åtminstone uppvisar en vilja att lära sig det. Kandidaten måste vara flytande i engelska när det kommer till tal samt skrift. 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid. Planerat startdatum är Sept/Okt 2023.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2041/2023
Kontakt
  • Erik Norberg, erik.norberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Helin Norberg, SACO , helin.norberg@ki.se
  • Niklas Andersson, ST, niklas.andersson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wölling@ki.se
Publicerat 2023-05-24
Sista ansökningsdag 2023-06-21

Tillbaka till lediga jobb