Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer vara del av gruppen för Endokrin Kirurgi vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi. Forskargruppen består av forskningsinriktade kliniskt aktiva läkare där doktoranden kommer att introduceras till behandlingen av patienter med primär hyperparatyreoidism och delta i regelbundna kliniskt orienterade möten. Doktoranden kommer även att vara affilierad till gruppen för Integrativ fysiologi och ha tillgång till laboratorium för de experimentella delarna av projektet. Gruppen för Integrativ fysiologi leds av Professor Juleen Zierath och består av ca 25 personer med olika bakgrund och expertis. I den etablerade labbmiljön kommer doktoranden snabbt kunna lära sig nya tekniker och bli skicklig.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Projektet går ut på att utforska de mekanismer genom vilka PTH påverkar skelettmuskelns funktion, regenerering och ämnesomsättning för att öka kunskapen om hur PTH och PTHrh-stimulering av PTH-receptorer kan vara involverade i muskelförtvining. Syftet med projektet är slutligen att bättre kunna identifiera patienter med primär hyperparatyreoidism (pHPT) som kommer att dra nytta av paratyreoideakirurgi. Vi hoppas också öka förståelsen för samspelet mellan paratyroideahormon, kalcium och grundläggande intracellulära processer i skelettmuskeln.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en entusiastisk och talangfull person med lämplig medicinsk och/eller humanfysiologisk utbildning med intresse och erfarenhet av metabolisk sjukdom och molekylärbiologi. Erfarenhet från kliniska studier och patientinteraktioner krävs. En bakgrund inom humanfysiologi och metabolism skulle vara önskvärd.

Viktiga personliga egenskaper är nyfikenhet, engagemang och social kompetens. Dokumenterad erfarenhet av samordning av projekt är meriterande, liksom vetenskapliga publikationer och annan arbetslivserfarenhet inom forskning. Utmärkta kunskaper i talad svenska och talad och skriven engelska är en förutsättning.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/forskning/forskningsomraden-centrum-och-natverk/forskargrupper/endokrin-kirurgi-jan-zedenius-forskargrupp#tab-start

https://ki.se/forskning/forskningsomraden-centrum-och-natverk/forskargrupper/integrativ-fysiologi-juleen-zieraths-forskargrupp#tab-start

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2875/2024
Kontakt
  • Carolina Nylén, carolina.nylen@ki.se
Facklig företrädare
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2024-07-04
Sista ansökningsdag 2024-07-18

Tillbaka till lediga jobb