Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Kom och bli en del av forskargruppen som leds av professor Goncalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. I Castelo-Brancos laboratorium är vi särskilt intresserade av de molekylära mekanismerna som definierar de transkriptomiska och epigenomiska tillstånden hos oligodendrocytlinjeceller, med målet att designa nya terapier för att förebygga och behandla neuroinflammation och främja remyelinisering vid multipel skleros. Vi söker nu 1-2 doktorander som är intresserade av att arbeta inom detta område.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vår forskargrupp har utfört encells-/spatiala omics-studier och identifierat till exempel flera celltillstånd inom oligodendrocytlinjen i utveckling och sjukdom (Science 2016, Dev Cell 2018, 2022, Nature Medicine 2018, Nature 2019, 2023 Nature Biotechnology 2021, 2022, Neuron 2022, Cell 2024, med flera). Våra senaste fynd tyder på att oligodendrocyternas härstamningsceller kan uppvisa andra funktionella egenskaper än man tidigare trott, till exempel genom att övergå till sjukdomsassocierade tillstånd. Doktorandprojekten kommer att fokusera på utveckling och/eller beräkningsanalys av spatiala transkriptomiska och epigenomiska tekniker och tillämpning vid multipel skleros. Den eller de framgångsrika kandidaterna kommer att integreras i ett tvärvetenskapligt team bestående av beräknings-, molekylär- och cellbiologer och neuroimmunologer

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö full av kompetens och nyfikenhet. Vår forskargrupp är baserad vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), vid Karolinska Institutet (KI), Stockholm, Sverige, inom enheten för molekylär neurobiologi. Denna enhet har för närvarande åtta forskargrupper, fokuserade på omics-teknik och flera aspekter av utveckling, stamcellsbiologi, neurovetenskap och cancer, vilket ger en unik kritisk massa och expertis och en levande vetenskaplig miljö. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och att främja en bättre hälsa för alla. Vid Karolinska Institutet bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinsk utbildning i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett brett utbud av valbara kurser och möjlighet att arbeta i en ledande forskargrupp. Karolinska Institutet samarbetar med framstående universitet från hela världen, vilket ger möjligheter till internationella utbyten. Du kommer att anställas som doktorand vilket innebär att du får avtalsenlig lön. Anställda har också tillgång till vårt moderna gym gratis och får ersättning för sjukvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker mycket motiverade, drivna, nyfikna, entusiastiska personer som är intresserade av vårt forskningsområde och redo att utforska nya vägar inom vetenskapen. Kandidaterna ska ha ett starkt samarbetsinriktat förhållningssätt till forskning, vara lagspelare som kan arbeta självständigt och bidra till en god social miljö i laboratoriet. De sökande måste ha en magisterexamen i biomedicinska vetenskaper, beräkningsbiologi eller motsvarande, eller bevis på avlagd sådan examen fram till slutet av året (2024). Det är önskvärt att ha tidigare forskningserfarenhet i en tvärvetenskaplig internationell miljö inom minst ett av de områden som anges nedan:

  • Erfarenhet av datavetenskap eller relaterade områden och analys av storskaliga genomikdata (bulk, single cell, spatial)
  • Praktisk erfarenhet av att utföra encells- eller rumslig omik

Kom ihåg att du som doktorand inte förväntas ha omfattande kunskap eller expertis inom dessa områden, utan ha en viss bakgrund, så att du kan lära dig dem mer ingående i vårt labb, samtidigt som du gör spännande nyfikenhetsdriven vetenskap (med möjlig tillämpning på sjukdomsbehandlingar på lång sikt).

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Upon agreement
Löneform Monthly
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2691/2024
Kontakt
  • Professor, Goncalo Castelo-Branco, goncalo.castelo.branco@ki.se
  • Tony Jimenez-Beristain, tony.beristain@ki.se
Facklig företrädare
  • Anurupa Nagchowdhury (OFR), anurupa.nagchowdhury@ki.se
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-08-16
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb