Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Dr Claudia Kutters forskargrupp utlyser en doktorandtjänst (beräknings-/experimentell) inom området RNA-biologi, funktionell genomik och regulatorisk transkriptomik. Kutter-labbet ligger i framkant när det gäller att dechiffrera molekylär mekanism genom vilken RNA (dvs långa icke-kodande, överförings- och små RNA) reglerar gener och genomstruktur i både hälsa och sjukdomar (Sommerauer et al. MSB 2024, Geng et al. LSA 2024, Geng et al. Genome Research 2022, Søndergaard et al. Gut, 2022, Gao et al. Doktoranden kommer att ingå i ett multidisciplinärt och samarbetande forskarteam verksamt inom områdena kromatin- och RNA-biologi, genomik och transkriptomik och CRISPR-teknologier. Täta kurser ges på campus. Ytterligare professionell utbildning är tillgänglig genom doktorandkurser, sommarskolor och workshops.

Laboratoriet ligger vid SciLifeLab på Karolinska Institutets campus i Stockholm. SciLifeLab erbjuder en attraktiv forskningsmiljö, tillhandahåller toppmodern instrumentering och kärnfaciliteter, samt är hem för det näst största sekvenseringsklustret i Europa. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. Det är värd för forskargrupper med olika bakgrunder och expertis, vilket skapar ett unikt gränssnitt mellan grundläggande biologi, multiomiska tillvägagångssätt och translationell medicin.

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har cirka 40 forskargrupper och våra nyckelord är multidisciplinära, överbryggande, nationella och internationella samarbeten.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Som medlem av Kutter-labbet kommer doktoranden att tillämpa, optimera och integrera nya transkriptomomfattande tillvägagångssätt (baserade på bulk- och encells-RNA-sekvensering och epigenomprofileringsdata) för att studera genreglering och RNA-bearbetning i utveckling och sjukdomar. Detta med hjälp av data som erhållits från möss och patienter. Du kommer att ta en stor roll i projektdesign och -ledning, samt datagenerering, analyser och tolkning. Vidare deltar du i teamets allmänna uppgifter och samarbetar med andra teammedlemmar. Du förväntas rapportera de vetenskapliga resultaten som leder till vetenskapliga manuskript, delta i vetenskapliga möten och effektivt kommunicera med kollegor. Förmåga att arbeta i en mycket tvärvetenskaplig och internationell miljö och att engagera sig i kontinuerlig professionell utveckling är ett måste. Vidare uppmuntras den anställde starkt att söka till MedBioInfo-skolan.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Utöver ovanstående krav för tjänsten

 • Avancerad utbildning/masterexamen i bioinformatik och/eller tillämpad biovetenskap
 • Utbildning i både beräkningsmetoder och experimentella metoder
 • Entusiastisk och mycket motiverad med gedigen bakgrund inom genomik, transkriptomik, molekylärbiologi, genetik och/eller biokemi
 • Beprövad erfarenhet av att arbeta med eukaryot genreglering, transkriptomövergripande studier och inom RNA-biologi
 • Förmåga att samarbeta med andra forskare i en tvärvetenskaplig miljö, samt god kommunikationsförmåga
 • Samarbetsvillig, vetenskapligt äventyrlig, nyfikenhetsdriven och för in oberoende och originella idéer i projektet

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 •  Förkunskaper inom bioinformatik, Phyton och R-programmering för programmering, statistisk beräkning och grafik

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 •  Tidigare uppgifter om oberoende forskning samt produktiva interaktioner inom en tvärvetenskaplig teammiljö, t.ex. första- och/eller medförfattarpublikationer i högprofilerade tidskrifter

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/research/research-areas-centres-and-networks/research-groups/regulatory-transcriptomics-kutter-group

https://www.scilifelab.se/researchers/claudia-kutter/

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2634/2024
Kontakt
 • Claudia Kutter, claudia.kutter@ki.se
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-08-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb