Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Studenten kommer att ingå i Villablanca-gruppen, inom avdelningen för Immunologi och allergi vid Karolinska Institutet som ligger vid Centrum för molekylär medicin (CMM) i Solna. Gruppen erbjuder ett brett utbud av utrustning som krävs för att utföra forskning på högsta nivå inom området tarminflammation, tarmimmunitet och relaterade ämnen. Tillgång kommer att ges till de tjänster som erbjuds av CMM, och kärnanläggningar samt tjänster som tillhandahålls av våra samarbetspartners. Studenten kommer att vara under direkt överinseende av docent Eduardo Villablanca, en ledare inom området mukosal immunologi, tarmens homeostas och inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Vår grupp arbetar i en inspirerande och interaktiv forskningsmiljö som är starkt driven av individuella mål. Vi värdesätter en öppen och inkluderande arbetsyta och främjar samarbetsprojekt både internt inom gruppen och med nationella och internationella kollegor.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Syftet med doktorandprojektet är att karakterisera cellkretsloppet i kolonvävnad från friska, IBD- och kolorektala (CRC) patienter, samt i experimentella modeller av kolit och CRC. Detta kommer att göras med hjälp av etablerade metoder, såsom multiplexfärgningsplattformar och ny, icke-kommersiellt tillgänglig Spatial metaTranscriptomics (SmT) för identifiering av värd- och mikrobiomsignalen in situ (SmT; Saarenpää S., et al., BioRxiv, 2022). Studieplanen kommer att upprätta en rumslig transkriptomisk referensatlas av friska och sjuka tarmvävnader och funktionellt karakterisera värd-mikrobiom-interaktioner som är involverade i hälsa och sjukdomar. Projektet kommer att genomföras i samarbete med laboratorierna Camilla Engblom (KI), Julio Saez-Rodriguez (EMBL), Joakim Lundberg och Dr Stefania Giacomello (KTH och SciLifeLab). I korthet kommer doktoranden att exponeras för experimentella modeller av tarmsjukdomar, humant material, spatial proteotranskriptomik, organoidkultur och bioinformatisk analys.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den sökande måste vara snabblärd, effektiv, noggrann, en god kommunikatör, ha god samarbetsförmåga och tycka om att arbeta i ett internationellt team. Erfarenhet av torra och våta laboratorier, särskilt med experimentella modeller (t.ex. zebrafisk) av tarminflammation är önskvärd. Projektet kräver hög organisationsförmåga och god tids- och resurshantering. Den sökande bör ha en stark motivation att studera området mukosal immunologi, IBD och tarmens interaktom. Goda analytiska färdigheter och grundläggande kunskaper i att använda statistisk programvara för dataanalys förväntas. Tidigare erfarenhet av bioimage-informatikverktyg eller allmän bioinformatisk forskning samt engagemang i IBD-relaterad forskning på människa och mus är ett plus.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/meds/research-group-eduardo-villablanca-immunology-and-allergy

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2512/2024
Kontakt
  • Eduardo Villablanca, eduardo.villablanca@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2024-06-14
Sista ansökningsdag 2024-07-15

Tillbaka till lediga jobb