Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Den nystartade Llorens-forskargruppen erbjuder en levande, stimulerande och internationell miljö.
Vi är en del av Institutionen för cell- och molekylärbiologi, CMB, vid Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, ett av världens ledande medicinska universitet. Labbet ligger i Biomedicum, ett av Europas största laboratorier med toppmoderna faciliteter och rika möjligheter till samarbete och karriärutveckling.

Länk till CMB:s hemsida: https://ki.se/en/cmb/enric-llorens-group

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en mycket motiverad och självdriven doktorand med ett starkt intresse för CNS-regeneration för att utveckla innovativa pro-regenerativa strategier i samband med CNS-skada.

Vårt laboratorium är intresserat av att stimulera regeneration i det däggdjurscentrala nervsystemet. Vi strävar efter att upptäcka principerna för reglering av cellöde i modeller för effektiv reparation och använda dem för att förbättra reparationen i vuxenstadier när regenerationen misslyckas. Vi använder ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som involverar stamcellsbiologi, systembiologi, beräkningsbiologi, molekylär ingenjörskonst och musmodeller av sjukdom.

Det nuvarande projektet kommer att använda enstaka cell- och spatiala genuttryck samt kromatinaccessibilitetsprofilering för att avkoda genreglering under ärrbildning och reparation. Genom att använda beräkningsmodeller strävar vi efter att förutsäga genregleringsnätverk som kan återaktiveras i glialceller i vuxna CNS med målet att förbättra ryggmärgsreparationen.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker mycket motiverade, självständiga och självgående kandidater, med en stark meritlista och relevant erfarenhet. En dokumenterad förmåga att självständigt genomföra experimentella forskningsprojekt krävs samt god kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska. Erfarenhet av molekylär ingenjörskonst, ryggmärgsskademodeller, viral genleverans och/eller bioinformatik kommer att ses som meriterande.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

[Lägg in länkar här – bör vara max 2 stycken, t ex länk till institutionen, forskargruppen eller till Din karriär fortsätter här]

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Monthly salary
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2344/2024
Kontakt
  • Enric Llorens, enric.llorens@ki.se
Facklig företrädare
  • Shahla Rostami,OFR, shahla.rostami@ki.se
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, elizabeth.valenzuela@ki.se
  • Björn Andersson, SACO, bjorn.andersson@ki.se
Publicerat 2024-05-31
Sista ansökningsdag 2024-06-21

Tillbaka till lediga jobb