Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Björn Högbergs forskargrupp vid Biomedicum i Solna, Stockholm, vid institutionen för biokemi och biofysik, Karolinska Institutet söker doktorander med intresse för att utveckla nästa generations teknologier för att dechiffrera biologiska system. Vi arbetar med DNA-nanostrukturer och DNA reaktioner för att bygga framtida verktyg för bioteknik, biofysik och cellbiologi. Vårt mångsidiga team av fysiker, biologer, kemister och beräkningsbiologer är en ledande grupp inom området för DNA-nanoteknik som specialiserat sig på att skapa molekylära verktyg för livsvetenskap. Vi erbjuder en stimulerande vetenskaplig miljö och en toppforskningsinfrastruktur både lokalt, på institutionsnivå och institutionsnivå

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta projekt finansieras av ett ERC Advanced Grant till Björn Högberg med syfte att generera bilder av RNA-fördelningar i vävnad med metoder som har blivit kända som DNA Microcsopy. Principen är att genom att låta streckkodade DNA-strängar (till exempel cDNA) interagera och sammanfoga in situ, är det möjligt att generera information om närliggande strängar från enbart sekvens, oberoende av optisk mikroskopi. Denna information om vilka grannar som ligger bredvid vilka, kan användas för att generera bilder i en dator. Idag kan en person rutinmässigt läsa miljontals sekvenser varje vecka. Och sannolikt snart kommer vi att kunna läsa miljarder sekvenser dagligen i små labb. Dessa synsätt tillsammans med framtida ökningar i kraft av beräkningsmetoder kommer det att göra det möjligt för oss, och andra, att lära oss biologiska systems inre hemligheter i en betydligt snabbare takt.

Doktoranden kommer att behöva aktivt bidra och förnya sig i utvecklingen av denna teknik och även använda tekniken för att titta på vävnadsprover för att belysa rumslig heterogenitet och genetisk eller epigenetisk mosaicism inom biologi, till exempel i stamcellsnischer och germinalcenter. Vi tror på att låta människor följa sina intressen, så doktoranden kommer att ha en stor flexibilitet i att driva inriktningen på sitt projekt.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Du bör helst ha en magisterexamen inom biovetenskaper men exceptionella kandidater med en bakgrund inom datavetenskap eller fysik med stort intresse för biologiska vetenskaper är också välkomna att söka.

Om du kommer från biovetenskapen bör du ha kunskap om grundläggande labbtekniker såsom PCR, grundläggande enzymatiska metoder för nukleinsyramanipulation (t.ex. ligering, restriktionsdigerering), gelelektroforetiska tekniker och liknande. Om du har en bakgrund inom datavetenskap eller fysik förväntas du lära dig dessa färdigheter. 

Förmåga att bedriva experimentellt arbete samt förmåga att dokumentera resultat på ett exakt och korrekt sätt samt att kritiskt diskutera och presentera resultat övergripande krävs.

Inget krav men det anses meriterande om den sökande har kunskap och/eller erfarenhet av något eller några av följande:

  • DNA-reaktionsnätverk eller DNA-nanostrukturer
  • Bioinformatik eller programmering
  • Systembiologi
  • Beräkningsbiologi
  • Spatiala biologiska tekniker

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae, som inkluderar kontaktuppgifter till 2 referenser
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde according to agreement
Löneform Monthly
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2288/2024
Kontakt
  • Professor Björn Högberg , bjorn.hogberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Anurupa Nagchowdhury (OFR), anurupa.nagchowdhury@ki.se
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-08-04
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb