Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder samt bidra med kunskapsunderlag till riktlinjer och policydokument. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 120 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

Tjänsten som doktorandplats kommer vara placerad i forskargruppen PRIME Health (Prevention, Intervention and Mechanisms in Public Health). Gruppen samarbetar med internationella experter inom ett flertal folkhälsovetenskapliga fält med särskilt fokus på epidemiologi. Vi forskar inom områdena psykisk hälsa, föräldrastöd, reproduktiv hälsa, kardiovaskulär hälsa, fysisk aktivitet och hälsoeffekterna av extrema klimathändelser.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Extrema hydroklimat (t.ex. översvämningar, torka och värmeböljor) påverkar både människor och natur negativt och har lett till över 2 miljoner dödsfall världen över under de senaste 50 åren. Klimatförändringarna gör att sådana händelser blir vanligare och allvarligare, särskilt översvämningar och värmeböljor. Till exempel, under 2022 mitt i torkperioden, översvämmades och förstördes jordbruksmark av floden Misa i Italien medan andra delar av Europa drabbades av både värmeböljor och torka vid samma tidpunkt. Under våren 2023 drabbades Po-dalen i Italien av översvämningar efter en långvarig torka, samtidigt som Spanien genomgick en värmebölja och torka. Detta visar att det är angeläget att minska konsekvenserna för de mest utsatta samhällsgrupperna genom att ta fram nya rekommendationer och långsiktiga strategier för beredskap och anpassning.

Målet med detta doktorandprojekt är att utveckla ett nytt modelleringsramverk för att kvantifiera de samhälleliga och hälsomässiga effekterna av hydroklimatextremer, även med hänsyn till anpassningsåtgärder. De specifika målen är att:

  • kvantifiera dessa effekter
  • utveckla systemdynamiska modeller för att informera om hållbara utvecklingsvägar.

Doktoranden kommer att bidra till studiedesign och dataanalyser med hjälp av data science-metoder samt till tolkning och presentation av resultaten genom vetenskapliga publikationer och konferenspresentationer.

Detta doktorandprojekt är en del av DATE-projektet, i samarbete med Uppsala universitet, Vrije Universiteit Amsterdam och University of Manchester och inkluderar en besöksperiod vid Vrije Universiteit Amsterdam och Uppsala universitet. Doktoranden kommer att vara medlem i climes (Swedish Center of Impacts from climate extremes, https://www.climes.se/).

Sökande kommer att samarbeta med experter inom klimat och hälsa datavetenskap, hydrologi och folkhälsa.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Kandidaten måste ha en examen i datavetenskap, statistik, matematik, hälso datavetenskap eller relaterade discipliner. Dokumenterad erfarenhet inom data science krävs.

Erfarenhet av analys av storskaliga data och avancerade färdigheter i programmering i R och/eller Python (eller andra programmeringsspråk) krävs.

Goda kunskaper i engelska, såväl skriftligt som muntligt är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är nyfiken, uthållig och motiverad. Du visar en viss grad av självständighet och problemlösningsförmåga. Du är samarbetsvillig och har god kommunikationsförmåga.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Placering: Solna.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev (på max en sida, sammanfatta hur din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet gör dig lämplig för tjänsten) och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för global folkhälsa (GPH)

Läs mer om Prime forskargrupp

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2202/2024
Kontakt
  • Elena Raffetti, elena.raffetti@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR,, magnus.ana@ki.se
  • Saco styrelse, saco@ki.se
Publicerat 2024-05-28
Sista ansökningsdag 2024-07-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb