Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen, ledd av Michael Ratz vid institutionen för cellulär och molekylär biologi, söker nu en doktorand. Laboratoriet är beläget i forskningshuset Biomedicum på Karolinska Institutets campusområde i Solna. Det är ett helt nytt och interdisciplinärt forskningscentrum med framstående laboratorier och moderna lokaler som främjar forskning och samverkan. Ratz labb fokuserar på att förstå utvecklingen av neurala kretsar i mammaliers hjärna vid hälsa och sjukdom. Detta görs genom att använda och skapa nya molekylära verktyg, såsom cellulär barcoding, avancerade experimentella tekniker (till exempel 3D single-cell spatial transcriptomics) samt beräkningsverktyg för single-cell dataanalys.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

I det aktuella doktorandprojektet kommer vi att kombinera viral barcoding och sekvenseringsstrategier för att utveckla en ny metod som tillåter profilering av enskilda cellers genuttryck samtidigt som neurala konnektivitet kartläggs i ett vävnadssammanhang. Vi kommer att använda denna metod för jämförande studier av nervkretsar i prefrontala cortex hos vildtypsmöss och flera olika musmodeller av autismspektrumtillstånd.

Den framtida doktoranden har möjlighet att fördjupa sig i ett brett utbud av avancerade, spjutspetsmetoder, inklusive generering och karakterisering av virala barkodsbibliotek; in vivo-leverans av barkoder till mösshjärnan; 3D intaktvävnads-RNA-sekvensering; högupplöst avbildning med spinning disk-konfokalmikroskopi; fluorescensbildbehandling; single-cell dataanalys.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Nödvändiga kompetenser och personliga kvalifikationer:

 • Utbildning inom experimentell livsvetenskap med en kvalificerande examen, till exempel inom biomedicine, neurovetenskap, etc.
 • Erfarenhet av histologiska förfaranden (t.ex. inbäddning och snittning av mushjärnor)
 • Expertis inom molekylärbiologiska metoder (t.ex. FISH, DNA-extraktion, PCR, molekylär kloning, Sanger-sekvensering)
 • Expertis inom immunfärgning och fluorescensavbildning av celler och/eller vävnad
 • Kännedom om odling av mammaliska (primära) celler (t.ex. HEK293T-celler, primära neuroner)
 • Grundläggande kunskaper om mushjärnans anatomi
 • Intresse av att arbeta med laboratoriemöss, mössmodeller av autismspektrumtillstånd samt single-cell/spatial transcriptomics-dataanalysmetoder
 • Ambition att leda detta tvärvetenskapliga projekt på ett proaktivt sätt
 • Utmärkt kommunikationsförmåga och presentationsfärdigheter
 • Samarbetsinriktad och nyfikenhetsdriven inställning till grundläggande vetenskaplig forskning
 • Flytande engelska i tal och skrift

Meriterande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av avbildningsbaserad in situ RNA-seq
 • Erfarenhet av hantering av laboratoriemöss (t.ex. FELASA B)
 • Erfarenhet i bioinformatiska analys (t. ex. R or Python)

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Ratz lab: https://www.ratzlab.org/ 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2067/2024
Kontakt
 • Michael Ratz, michael.ratz@ki.se
Facklig företrädare
 • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
 • Björn Andersson, SACO, bjorn.andersson@ki.se
 • Elisabeth Valenzuela, SEKO, elisabeth.valenzuela@ki.se
Publicerat 2024-05-21
Sista ansökningsdag 2024-06-12

Tillbaka till lediga jobb