Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Marklunds forskargrupp behandlar grundläggande forskningsfrågor inom enteriska nervsystemets (ENS) biologi med fokus på neural celldiversitet. Labbet har identifierat molekylärt distinkta neuronala och gliacellstyper samt en ny konceptuell modell för hur neurontyper bildas under utvecklingen av ENS (Morarach et al., 2021). Dessa upptäckter ligger till grund för ett ERC-finansierat projekt som syftar till att identifiera molekylära program som styr cellers differentieringsväg under embryonal och vuxen neurogenes och därefter tillämpa dessa insikter för att återbilda specifika neurontyper i den vuxna tarmväggen. Ett brett spektrum av transkriptomiska, epigenetiska och transgena metoder används i kombination med mikroskopi för att uppfylla dessa mål. Genom att lösa mekanismerna som ligger till grund för utvecklingen av ENS hoppas labbet kunna bana väg för en bättre förståelse, karaktärisering och behandling av vanliga tarmsjukdomar. Mer information finns på: https://ki.se/en/mbb/ulrika-marklund-group och www.marklundlab.org

Marklunds forskargrupp är en del av enheten för molekylär neurobiologi som består av flera forskargrupper med expertis inom utvecklingsbiologi, avancerad omics, bildteknik, neurovetenskap, cancer och stamcellsbiologi. Enheten har en stark samarbetsstruktur och en mycket stimulerande och dynamisk forskningsatmosfär. Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik ligger i Biomedicum som erbjuder moderna tekniska plattformar och en öppen miljö för interaktion mellan institutioner och discipliner. För mer information om forskningsenheten: https://ki.se/en/mbb/research-division-of-molecular-neurobiology

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandprojektet fokuserar framförallt på enteriska gliaceller och addresserar 1) hur sammansättningen av enteriska gliatyper etableras 2) funktionen av enteriska gliatyper i neurala nätverk 3) rollen av enteriska gliaceller i regenerering. Arbetet kommer att omfatta analys och manipulation av transgena musmodeller för att studera morfologier av enteriska gliacellstyper, deras funktioner och förmåga att differentiera till neuron. Doktoranden kommer att generera och analysera spatiella och reguljära transkriptomiska data självständigt eller i nära samarbete med en samarbetande bioinformatiker. Den rekryterade doktoranden förväntas gradvis inta en ledande roll i experimentell design, experiment, analys samt presentation/publicering av resultat. Mer information om gruppen: https://marklundlab.org/ and https://ki.se/en/research/groups/ulrika-marklund-group

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en kreativ, entusiastisk och kommunikativ student med en gedigen akademisk utbildning inom molekylärbiologi, neurovetenskap, bioinformatik och/eller utvecklingsbiologi. Projektet kommer att involvera samarbete med andra labbmedlemmar samt externa samarbetspartners varför studenten behöver en god förmåga att arbeta i team. Färdigheter/erfarenhet inom ett eller flera av följande områden krävs: transgena djurmodeller, histokemi och avancerad mikroskopi, celldifferentieringsanalys, genmanipulationsteknik, RNA/kromatinomik och/eller bioinformatik.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde according to agreement
Löneform Monthly
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2041/2024
Kontakt
  • Ulrika Marklund, ulrika.marklund@ki.se
Facklig företrädare
  • Anurupa Nagchowdhury (OFR), anurupa.nagchowdhury@ki.se
Publicerat 2024-05-14
Sista ansökningsdag 2024-06-25
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb