Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskningen i Gerlach-forskningsgrupp siktar att förstå grundläggande cellulära och molekylära principer som styr CD8 T-cellers svar på akuta infektioner och cancer. Med hjälp av en kombination av flera avancerade single-cell tekniker strävar vi efter att förstå de mekanismer som ligger bakom uppkomsten, upprätthållandet och konsekvenserna av heterogeniteten inom T-cellens immunsvar. Vårt långsiktiga mål är att denna kunskap ska bidra till förbättrade vacciner och immunterapier

Gerlach-gruppen är en del av Institutionen för medicin Solna, Centrum för cellulär cancerterapi och Centrum för molekylär medicin där den är fysiskt placerad.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandprojektet undersöker CD8 T-cellsimmunitet mot infektioner hos möss och människor. Det innebär utveckling av immunologiska verktyg och tillämpning av dessa i både kliniska och grundläggande mekanistiska studier. Doktoranden kommer att studera CD8 T-cellssvar hos människor som är infekterade med Plasmodium falciparum och utföra studier på möss för att fastställa mekanismer för CD8 T-cellsdiversifiering som svar på akut infektion. Projektet innefattar arbete med primära T-celler från möss och människor, infektioner, avancerad flödescytometri, cellsortering, molekylärbiologi och analys av RNA-sekvenseringsdata från enskilda celler. Doktoranden kommer att handledas av Carmen Gerlach (huvudhandledare) och biträdande handledare Christopher Sundling och Anna Färnert.

Doktoranden ska kunna arbeta både självständigt och som en samarbetsvillig och hjälpsam gruppmedlem. Doktoranden förväntas planera, utföra, analysera och dokumentera experiment på ett transparent sätt, samt kommunicera resultaten inom och utanför forskargruppen. I arbetsuppgifterna ingår vidare att underhålla muskolonier, aktivt delta i forskningsmöten och journalklubbar samt bidra till en välfungerande lokal forskningsmiljö.

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket motiverad, ambitiös, initiativtagande, tekniskt skicklig person som brinner för att bedriva forskning inom T-cellsimmunologi, har ett kritiskt sinne, en samarbetsvillig, teamorienterad och kollegial inställning och en stark drivkraft att göra karriär inom vetenskapen. Det är viktigt att du passar in i gruppen på ett personligt sätt. Uthållighet i arbetet mot mål samt en proaktiv och problemlösande attityd krävs. Tjänsten kräver dessutom engagemang i projektet och en hög grad av noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer.

Den ideala kandidaten bör ha

- en gedigen akademisk bakgrund inom immunologi genom t.ex. en masterexamen i biomedicin, immunologi, molekylärbiologi eller liknande

- erfarenhet av och kunskaper i flödescytometri och hantering av primära immunceller

- erfarenhet av att arbeta med möss

Starka kommunikationsfärdigheter och kunskaper i skriven och talad engelska är en nödvändighet.

Ett plus är:

- erfarenhet av högdimensionell dataanalys

- erfarenhet av att hantera infektioner och infektiösa prover

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vi är fysiskt placerade i Centrum för molekylär medicin (CMM) på Campus Solna vid Karolinska universitetssjukhuset. Gruppens hemsidor: https://gerlachlab.com & https://ki.se/en/research/groups/diversity-within-the-t-cell-response-t-cell-memory-research-group-carmen-gerlach#tab-start

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2002/2024
Kontakt
  • Carmen Gerlach, carmen.gerlach@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2024-05-13
Sista ansökningsdag 2024-06-03
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb