Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Eroglu-labbet tillhör institutionen för cell och molekylärbiologi och ligger i Biomedicum. Forskargruppen kombinerar toppmoderna (state-of-the-art) molekylärbiologiska tekniker med avancerad bildbehandling för att undersöka hur mekaniska signaler och cell-cell-övergångar styr hjärtregenerering hos salamandrar. Vidare använder gruppen hjärtorganoider för att översätta fynd gjorda i modellorganismer till kliniskt relevanta in vitro-modeller.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vår forskargrupp har etablerat en modell för regeneration av salamanderhjärtat och identifierat en viktig roll i omstrukturering av täta fogar (tight-junction) för att vägleda återskapandet av hjärtmuskelceller. Doktorandprojektet syftar till att fördjupa vår förståelse av täta fogars roll genom analys av mekaniska signaler som verkar på cellpopulationer vilka förmedlar hjärtregenerering. Studenten kommer att vara involverad i etablering av tekniker som används för kraftmätningar in vivo, analys av genererade dataset samt konceptualisering av de erhållna resultaten. Projektet kommer att omfatta både in vivo-studier baserade på salamander och in vitro-studier med hjälp av hjärtexplantat och hjärtorganoider. Den framgångsrika kandidaten kommer att integreras i ett multidisciplinärt team bestående av molekylär- och cellbiologer, bioinformatiker och fysiker.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket motiverad, kunskapsdriven och entusiastisk person som är intresserad av vårt forskningsområde och som är engagerad i att utforska en ny underutredd determinant för vävnadsregenerering. Kandidaten ska vara en bra lagspelare med potential att tänka självständigt och förmåga att arbeta organiserat och systematisk. Den idealiska kandidaten bör vara redo att anta utmaningen att arbeta med en oortodox modellorganism och vara beredd att ta ledningen för att etablera nya verktyg och tekniker.

Den sökande ska ha en magisterexamen i biomedicinsk vetenskap, fysik eller ingenjörsvetenskap, och det är önskvärt att ha tidigare forskningserfarenhet i en multidisciplinär internationell miljö inom minst ett av nedanstående områden:

- kardiovaskulär biologi
- cell och vävnadsmekanik

Ytterligare färdigheter som är särskilt meriterande för tjänsten:

Erfarenhet av smådjursoperationer värderas högt, liksom tidigare erfarenhet av att arbeta med olika cellinjer och studera cell-cell-kopplingar. Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av att använda Matlab och 3D-utskrift, samt bekantskap med Fusion360-programvaran och erfarenhet av 3D-utskrift. Praktisk erfarenhet av molekylärbiologi, histologiska och immunhistologiska färgningar samt konfokal fluorescensmikroskopi är också meriterande.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

[Lägg in länkar här – bör vara max 2 stycken, t ex länk till institutionen, forskargruppen eller till Din karriär fortsätter här]

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1928/2024
Kontakt
  • Elif Eroglu, elif.eroglu@ki.se
Facklig företrädare
  • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
  • Björn Andersson, SACO, bjorn.andersson@ki.se
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, elisabeth.valenzuela@ki.se
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-05-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb