Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen IMPACT (Innovative use of Mobile Phones to promote physical ACTivity and nutrition across the life span), https://ki.se/bionut/forskargruppen-impact-marie-lof ledd av professor Marie Löf, består för närvarande av 25 aktiva forskare och utbildningspersonal, både seniora och juniora. Gruppens forskning fokuserar på förbättring av hälsa och livskvalitet hos människor, både i normala och kliniska populationer. Gruppen har ett särskilt fokus på förebyggande av övervikt och obesitas under graviditet och barndom, och tar hjälp av mobiltelefonteknologi (mHealth) för att mäta kost och fysisk aktivitet, för att leverera interventioner som främjar en hälsosammare livsstil. Gruppen har också en stark pedagogisk karaktär, med en aktiv roll i utbildningen av Nutrition vid Karolinska Institutet.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en doktorand inom nutrition och teknikunderstödda beteendemätningar till forskaren Ioannis Ioakeimidis arbetsenhet inom forskargruppen IMPACT. Ioannis forskning har en bred räckvidd, från kliniska och verkliga studier över olika populationer med fokus på användningen av nya teknologier för att observera hälsorelaterade beteenden och stödja beteendeförändringar, och sträcker sig till teknisk utveckling och avancerad dataanalys. Doktorandprojektet kommer att fokusera på enhetens obesitas/relaterade forskning om svenskbaserade ungdomars levnadsvanor (t.ex. kost- och fysiska aktivitetsvanor) och levnadsmiljö (t.ex. mat- och byggd miljö), i samband med skolliv och socioekonomisk status. Detta kommer att kombinera uppgifter inom områdena e-hälsa/teknologistödd forskning, verkliga beteende- och ekologiska studier, såväl som kvalitativa forskningsaktiviteter med fokus på studenter, lärare och familjer.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

För denna tjänst krävs en gedigen bakgrund inom näringslära eller liknande. Kandidaten bör ha en stark kommunikationsförmåga, där förmågan att samarbeta med svenska skolbarn i olika åldrar, samt interagera effektivt med svensk skolpersonal är avgörande. Det är därför ett hårt krav att kandidaten är flytande i svenska och kan formulera sig professionellt i skrift. Dessutom är flytande kunskaper i engelska, både muntliga och skriftliga, ett krav. Tidigare erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ datainsamling inom näringsvetenskapen är ett krav, och användandet av verkliga datainsamlingsmetoder är meriterande. Kandidater med erfarenhet av att bedriva sådan forskning som involverar barn, särskilt i skolmiljöer, kommer att värderas högt. Tidigare erfarenhet av att utvärdera och distribuera e-hälsoverktyg och plattformar (t.ex. smartphones, webbaserade portaler etc.) för datainsamling anses vara meriterande. Tidigare arbete med näringsanalys av matbilder är också meriterande. Sammantaget söker vi en kandidat som kan arbeta självständigt och samtidigt samarbeta bra med andra, så tidigare deltagande i stora samarbets- och tvärvetenskapliga projekt kommer att uppskattas. Tonvikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Länkar
Institutionen för biovetenskaper och näringslära | Karolinska Institutet (ki.se)

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1935/2024
Kontakt
  • Ioannis Ioakeimidis, Researcher , 073-5056651
  • Marie Löf, Professor, 08-52481095
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 070-8620230
  • Anders Lindholm, OFR, 08-52481012
  • Henry Wölling, OFR, 08-52484080
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-05-29
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb