Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen Stina Wickström/Rolf Kiessling under huvudhandledning av Stina Wickström. Stina Wickströms forskningsfokus är att behandla cancerpatienter med adoptiv cellterapi (ACT), hur man kan förbättra både cellprodukten för ACT och behandlingsprotokollet som gör det möjligt att behandla ett bredare spektrum av tumörtyper.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Adaptiv cellterapi (ACT) med tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL) har framgångsrikt använts som terapi för patienter med malignt melanom och utövas nu vid ett antal kliniska centra världen över, inklusive vid Cancer Center Karolinska (CCK). På CCK har vi den enda GMP-enheten i Sverige med expertis och behörighet att använda TIL-terapi för att behandla patienter med metastaserande melanom, svår hudcancer. Vår kliniska prövning är unik eftersom den kombinerar TIL med ett dendritcell (DC) baserat tumörvaccin. Resultaten är uppmuntrande och visar att kombinationen av TIL och ett DC-vaccin inducerar förbättrade kliniska svar. Det övergripande målet är att bygga vidare på dessa kliniska resultat och förbättra ACT för patienter med metastaserande melanom och dessutom utöka dessa fynd till andra solida cancerformer med fokus på gynekologisk cancer. Kandidaten kommer att ha flera projekt som syftar till att förbättra och förfina cellprodukten som används för att behandla patienter med en metastaserande sjukdom för att uppnå ett bättre ett bättre kliniskt resultat. Detta kommer att omfatta projekt som involverar förbättring av produktion och karakterisering av TIL från gynekologiska tumörer och användning av nya in vitro-modeller för utvärdering av effektiviteten av de nya TIL-produkterna. Vi har nyligen identifierat ett nytt sätt att öka resistensen i cytotoxiska celler (T-celler och/eller NK-celler) mot tumör- eller terapirelaterat stresssvar (reaktiva syrearter).

Studenten kommer att arbeta vidare på denna linje för att öka vår kunskap med avseende på oxidativ stress.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en talangfull och entusiastisk PhD kandidat med en M.Sc. examen och en bakgrund i immunologi och erfarenhet av cellodling, flödes cytometri och erfarenhet av in vitro-analyser som används för att studera T- och NK-cells funktion. Grundläggande kunskaper inom immunologi är ett måste och erfarenhet av isolering och expansion av cellgifter är meriterande. Den framgångsrika kandidaten bör vara självmotiverad och kunna hålla sig informerad om utvecklingen inom det relevanta forskningsområdet, och även ha utmärkta kommunikationsförmåga, organisatoriska färdigheter och förmåga att arbeta produktivt och dynamiskt i ett team. Den sökande ska kunna integreras väl i gruppen och tycka om att arbeta nära i team. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Den utvalda kandidaten kommer att arbeta i samarbete med andra medlemmar från Wickström/Kiessling-gruppen, därför läggs vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde As soon as possible
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1877/2024
Kontakt
  • Stina Wickström, stina.wickstrom@ki.se
Facklig företrädare
  • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Per Hydbring/Nick Tobin, SACO, per.hydbring@ki.se/nick.tobin@ki.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb