Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer-, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, ätstörningar, precisionsmedicin, och biostatistik.

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en stor bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http://ki.se/meb.

Forskargruppen

En doktorandtjänst finns inom biostatistikgruppen vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). Biostatistikgruppen består av 4 professorer, 3 universitetslektorer, flera statistiker på doktorsnivå och på magisternivå, och doktorander. Gruppen är involverad i en mängd olika forskningsprojekt, inklusive utveckling av statistiska metoder, populationsbaserade kohort- och fallkontrollstudier, överlevnadsanalys, tvilling- och familjestudier, prediktiv modellering, genetisk epidemiologi, kausal inferens och bioinformatik.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta doktorandprojekt består av både statistisk metodutveckling och klinisk tillämpning inom området populationsbaserad cancerpatientöverlevnad. Det övergripande syftet är att utvärdera de systematiska fel som uppstår på grund av saknad data om cancerstadium – en ofta förbisedd aspekt i registerdata – och utveckla metoder för att hantera sådana komplexiteter. Prestandan för det vanligaste tillvägagångssättet för att hantera saknad data, multipel imputering (MI), har inte utvärderats i inom området cancerepidemiologi. Detta projekt syftar till att fylla denna lucka i litteraturen, vilket kan leda till betydande metodologiska framsteg. De nyutvecklade metoderna kommer att användas för att undersöka påverkan på arbetslivet efter en kolorektalcancerdiagnos i Sverige. Vidare strävar vi efter att fördjupa oss i de underliggande faktorer, såsom cancerstadium och behandling, som bidrar till observerade skillnader i arbetslivsår som förlorats efter en kolorektalcancerdiagnos, särskilt mellan socioekonomiska grupper. Det tillämpade arbetet kommer att använda en stor dataresurs från kvalitetsregistret för kolorektalcancer som omfattar alla patienter med diagnosen kolorektalcancer i Sverige. Under hela doktorandprojektet kommer kandidaten att ha möjlighet att använda en mängd olika metoder, inklusive överlevnadsanalys, konkurrerande risker, metoder för att hantera saknade data (som multipel imputation), flexibla parametriska överlevnadsmodeller, Monte Carlo-simulering, kausal inferens och kausal mediationsanalys.

Den framgångsrika sökanden kommer att handledas av Elisavet Syriopoulou (biträdande lektor i biostatistik vid MEB). Bihandledare blir Therese Andersson (lektor i biostatistik vid MEB), Caroline Dietrich (statistiker vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet) och Caroline Nordenvall (docent i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och kliniskt verksam kolorektalkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset).

Vi söker en mycket motiverad doktorand med bakgrund inom biostatistik, statistik eller matematisk statistik. Den framgångsrika kandidaten förväntas ta en ledande roll genom hela forskningsprojektet, med stöd från handledare. Detta inkluderar utveckling av statistisk metodik och statistiska analysplaner, databearbetning och analys, ta relevanta kurser och deltagande i institutionsseminarier och internationella konferenser.

Vad erbjuder vi? 

Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Karriärstöd för doktorander

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

 • Den sökande bör ha en gedigen bakgrund inom matematik och statistik. En grundexamen med god täckning av statistiska metoder och en magisterexamen i statistik/biostatistik är att föredra.
 • Utmärkt kunskap om biostatistikens grunder och erfarenhet av regressionsmodellering (helst överlevnadsdata) är väsentligt för denna roll, eftersom projektet innebär utveckling av statistisk metodik.
 • Ett starkt intresse för medicinsk forskning i kombination med en passion för att tillämpa statistiska metoder för att besvara kliniskt relevanta forskningsfrågor är mycket önskvärt.
 • Tidigare erfarenhet av statistiskt arbete inom en medicinsk miljö, särskilt av överlevnadsanalys, som resulterat i vetenskapliga rapporter, masteruppsatser, vetenskapliga publikationer eller liknande är meriterande.
 • Tidigare erfarenhet av att använda metoder for saknade värden/saknad data är meriterande.
 • Starka programmeringskunskaper (i Stata och/eller R) är viktiga.
 • Den sökande ska ha god kommunikationsförmåga och behärska engelska i tal och skrift. Dessa färdigheter är avgörande för att samarbeta med tvärvetenskapliga team och effektivt presentera forskningsresultat.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Den idealiska kandidaten bör vara:

 • Självständig, strukturerad och med stark analytisk förmåga.
 • Flexibel och ivrig att lära. Denna roll innebär kontinuerligt lärande och anpassning till nya metoder och utmaningar.

Kandidaten ska även trivas med att arbeta i team och samarbeta väl med teammedlemmar med olika akademisk bakgrund.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1810/2024
Kontakt
 • Elisavet Syriopoulou, elisavet.syriopoulou@ki.se
 • Carina Olofsson Moreno, HR-partner, carina.olofsson.moreno@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2024-04-26
Sista ansökningsdag 2024-05-20

Tillbaka till lediga jobb