Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Avdelningen för Reumatologi

Institutionen för medicin, Solna (MedS) är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet (https://ki.se/meds). Verksamheten består av grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare, forskarutbildning och forskning, med de tre profilområdena allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar

Forskningsgrupp

Tjänsten är placerad i Prof. Ingrid Lundbergs  forskningsgrupp under handledning av biträdande lektor Begum Horuluoglu  i samarbete med teamet Assoc. Prof. Caroline Grönwall vid avdelningen för reumatologi. Vi använder tekniker som single cell-teknik, antikroppsteknik, högdimensionell flödescytometri samt funktionella analyser för att förstå molekylära mekanismer vid olika autoimmuna sjukdomar. Doktoranden kommer att arbeta med nyskapande translationell forskning med sällsynta humana prover och kommer att samarbeta med reumatologkliniken vid Karolinska sjukhuset. Detta projekt stöds av Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Den övergripande målsättningen med detta projekt är att förstå funktionen hos autoantikroppar och B-celler vid autoimmuna sjukdomar, särskilt vid myosit. Studenten kommer att studera målen för autoantikropparna genom att dra nytta av molekylära och bioinformatiska metoder. Studenten kommer att samla in och hantera humana prover, inklusive muskel- och hudbiopsier, bronkoalveolärt lavagevätska och blod. Projektet innebär laborativt arbete såsom cellkultur, antikroppsteknik, flerparametrisk flödescytometri, toppteknik in situ-hybridisering, bioinformatisk analys och arbete med djurmodeller.

Studenten kommer att interagera med kliniker vid reumatologkliniken och internationella samarbetspartners. Studenten förväntas planera experiment (med handledning), skriva rapporter (i form av elektronisk labbjournal) samt presentera data vid gruppmöten och konferenser. Studenten kommer att arbeta med självständiga projekt, men kommer även att ha möjlighet att samarbeta med andra medlemmar i gruppen.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

  1. A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

  1. B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en student med bakgrund inom molekylärbiologi som brinner för translationell forskning. Ett starkt intresse och erfarenhet av immunologi, autoimmunitet och proteinanalys är en fördel. Som doktorand förväntas kandidaten kunna designa och utföra experiment på ett rigoröst och transparent sätt. Studenten kommer även att delta i kurser, seminarier och konferenser för att rapportera och presentera resultat. Studenten bör ha en kritisk och kreativ tankegång samt en problemlösningsinriktad inställning. Eftersom projektet innefattar flera samarbetspartners bör studenten ha förmågan att interagera med teammedlemmar med olika bakgrunder. Tidigare grundläggande erfarenhet av bioinformatik (Python eller R), antikroppsteknik, B-cellsbiologi och/eller immunologiska laboratoriemetoder är meriterande. Goda kommunikationsfärdigheter och behärskning av engelska, både i skrift och tal, är en nödvändighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/meds/reumatologi , https://ki.se/en/people/ingrid-lundberg 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1799/2024
Kontakt
  • Begum Horuluoglu, begum.horuluoglu@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2024-04-29
Sista ansökningsdag 2024-05-24

Tillbaka till lediga jobb