Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktorandstudierna kommer att genomföras i forskargruppen Cancer proteomics Mass Spectrometry (MS) under ledning av professor Janne Lehtiö. Forskargruppen är placerad vid SciLifeLab i Solna, Stockholm.

Proteomik är ett forskningsområde som syftar till att studera proteiner på systemnivå genom analys av tusentals proteiner samtidigt. I forskargruppen utvecklar vi MS-baserade metoder för djupgående analys av proteomet samt för funktionell proteomik och tillämpar dessa metoder inom cancerforskning. Vårt mål är att förbättra precisionsmedicin i cancer genom att öka förståelsen för cancerbiologi på proteomnivå. Denna forskning möjliggör utveckling av nya terapeutiska strategier samt identifiering av biomarkörer med prediktivt, prognostiskt och diagnostiskt värde.

Vi är arbetar för närvarande med flera metodutvecklingsprojekt inklusive djup proteomik (HiRIEF-LC-MS), proteogenomik, analyser av post-translationell modifiering samt subcellulär lokalisering av proteiner. Inom cancerproteomik tillämpar vi våra metoder för att analysera såväl kliniska prover som modellsystem med fokus på cancer i lungor, bröst och leukemi.

För att komplettera MS-data har vi tillgång till ett brett utbud av toppmoderna omik och högkapacitetsmetoder genom vår närhet till SciLifeLab. I nära anslutning till forskargruppen ger vi även tillgång till MS-baserad proteomik för externa användare genom våra core-faciliteter på KI och SciLifeLab.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en mycket motiverad och begåvad person till en tjänst inom vårt lungcancerteam som leds av dr. Lukas Orre. Vårt fokus är att studera lungcancer i detalj på proteom-nivå för att utforska nya terapeutiska strategier med målet att förbättra överlevnaden i denna dödliga sjukdom. Specifikt ska studenten utveckla och tillämpa känsliga metoder för MS-baserad analys av kliniska lungcancerprover. Vidare kommer studenten att tillämpa maskininlärningsmetoder för klassificering av lungcancersubtyp baserat på genererad MS-data. Slutligen kommer studenten att utvärdera tillämpbarheten och värdet av de utvecklade proteomikmetoderna i en klinisk miljö.

Doktoranden kommer att ingå i ett multidisciplinärt team bestående av experter inom cancerbiologi, proteomik, bioinformatik samt lungonkologi. Inom denna ram förväntas studenten arbeta genom samverkan, samt individuellt och med ökande självständighet under de doktorandstudier som motsvarar 4 års heltidsstudier. Utöver forskningsarbete omfattar doktorandtjänsten allmänna och projektrelaterade forskarkurser, aktivt deltagande i seminarier, deltagande i att skriva vetenskapliga artiklar och presentera resultat vid seminarier och möten.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en entusiastisk och mycket motiverad kandidat till vårt team. Sökande bör ha en magisterexamen (eller motsvarande) i molekylärbiologi, bioteknik eller annan relevant biovetenskap eller relaterade områden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas som doktorand är det viktigt att du har ett personligt driv och flexibelt sinne för att hantera det snabbt växande området proteomik. Eftersom den sökande kommer att arbeta i en multidisciplinär miljö är förmågan att samarbeta med andra forskare och god kommunikationsförmåga viktigt. Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt är nödvändigt. Utmärkta och dokumenterade laboratoriekunskaper inom molekylärbiologi och cellodling krävs. Tidigare praktisk erfarenhet av omik-metoder, bioinformatik och erfarenhet av programmeringsspråk som R eller Python ses som meriterande.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Din karriär fortsätter här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1781/2024
Kontakt
  • Helena Bäckvall, helena.backvall@ki.se
  • Lukas Orre, lukas.orre@ki.se
Facklig företrädare
  • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
  • Henry Wölling, Seko, henry.wolling@ki.se
  • Per Hydbring/Nick Tobin, SACO, per.hydbring@ki.se/nick.tobin@ki.se
Publicerat 2024-04-24
Sista ansökningsdag 2024-05-15

Tillbaka till lediga jobb