Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer-, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, ätstörningar, precisionsmedicin, och biostatistik.

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en stor bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http://ki.se/meb. 

Detta doktorandprogram är en del av SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för data-Driven Life Science (DDLS).

Data driven life science

Data driven life science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för data driven Life Science (DDLS) syftar till att rekrytera och utbilda nästa generations datadrivna forskare inom life scince och att skapa globalt ledande beräknings- och datavetenskapliga förmågor i Sverige. Programmet är finansierat med totalt 3,1 miljarder SEK (cirka 290 MUSD) över 12 år från Knut och Alice Wallenberg (KAW) Foundation. Under 2024 kommer DDLS Research School att lanseras med rekrytering av 20 akademiska och 7 industridoktorander. Under DDLS-programmets gång kommer mer än 260 doktorander och 200 postdoktorer att ingå i Forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/

Framtiden för life science är datadriven. Kommer du att vara en del av den förändringen? Sök då till detta unika program!

Forskargruppen

Forskargruppen som doktoranden kommer tillhöra forskar på åldrandets epidemiologi och är involverad i en mängd olika forskningsprojekt, så som molekylär och genetisk epidemiologi, farmakoepidemiologi, samt tvilling- och familjestudier. Gruppen består av ett 20-tal personer - från professor till doktorand- och mastersstudenter - med flera olika PI:s som samarbetar kring flera olika forskningsämnen inom åldrande. Forskningsintressena inom gruppen är bland andra biologiskt åldrande, skörhet, demensgenetik och polyfarmaci hos de äldre. Doktorandprojektet kommer även innebära ett nära samarbete med tvillingregistret på KI samt med proteomik-forskare på KTH och SciLifeLab.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

På institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet söker vi tjänsten som doktorand i datadriven life science.

Datadriven precisionsmedicin och diagnostik omfattar dataintegration, analys, visualisering och datatolkning för patientstratifiering, upptäckt av biomarkörer för sjukdomsrisker, diagnos, läkemedelsrespons och övervakning av hälsan. Den precisionsmedicinska forskningen förväntas dra nytta av befintliga starka tillgångar i Sverige och utomlands, såsom molekylär data (t.ex. omics), bildbehandling, elektronisk sjukvårdsjournaler, longitudinella patient- och befolkningsregister samt biobanker.

I detta doktorandprojekt kommer vi använda proteomik och genetisk data från olika kohorter för att förutsäga hälsorisker. Vi kommer skapa organ-specifika åldersklockor från olika proteomiska plattformar i TwinGene-kohorten och utforska dem med protein-kvantitativa trait loci (pQTL). Målet är att identifiera nya genetiska loci för biologiskt åldrande och göra individuella riskbedömningar i svenska kohorter.

Vad erbjuder vi? 

Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Karriärstöd för doktorander

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Krav:

 • Den sökande måste ha en magisterexamen i biomedicinsk eller hälsovetenskap: epidemiologi, gerontologi, genetik, bioinformatik, biostatistik, statistik, medicinsk bioteknik eller en relaterad disciplin och ha ett starkt intresse för åldrande och proteomik.
 • Den sökande ska ha viss kunskap eller utbildning i åldrandebiologi, läkemedel, modellering, proteomik, genetik, mikrobiologi, metagenomik eller liknande.
 • Den sökande ska ha förtrogenhet med att hantera storskalig data.
 • Den sökande måste behärska engelska flytande i både tal och skrift.
 • Den sökande ska arbeta väl både i team och självständigt, samt ha förmågan att arbeta väl i en internationell miljö.

Önskvärd:

 • Programmeringskunskaper i R och Python anses vara en stark merit.
 • Förtrogenhet med litteratursökning, granskning och sammanfattning av vetenskapliga artiklar.
 • Kunskaper om forskning inom biologiskt åldrande och proteomik. Bekant med sätt att mäta åldrande.
 • Ett stort intresse för datadriven forskning och tvärvetenskaplig vetenskap, inklusive bioinformatik, systembiologi, maskininlärning eller biostatistik, med fokus på praktiska tillämpningar och problemlösning.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Som person är du analytisk, strukturerad och kan samarbeta med andra, men även arbeta självständigt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1626/2024
Kontakt
 • Sara Hägg, sara.hagg@ki.se
 • Carina Olofsson Moreno, HR-partner, carina.olofsson.moreno@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2024-04-16
Sista ansökningsdag 2024-05-20

Tillbaka till lediga jobb