Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för Medicin Solna är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet och är organiserad i flera forskningsavdelningar. Avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP) är hem för sju forskargrupper som bedriver forskning inom befolkningsbaserad epidemiologi genom användning av registerbaserade hälso- och sjukvårdsdata, ofta kompletterade med information från journaler, biologiska prover och undersökningar, för att lösa frågor som syftar till att förbättra patienternas hälsovård och klinisk praxis. Projekt som bedrivs på KEP har vanligtvis en stark klinisk förankring. Det finns ett 50-tal doktorander vid KEP, med en rad forskningsbakgrunder, som träffas regelbundet. Det erbjuds även månatliga seminarier i biostatistik på divisionen. Studenten kommer att ingå i forskningsgruppen Klinisk Cancerepidemiologi vid KEP. Forskargruppen är en av sju grupper på KEP och består för närvarande av 20 forskare, med både medicinsk och statistisk bakgrund.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta doktorandprojekt består av både statistisk metodutveckling och klinisk tillämpning inom forskning i populationsbaserad cancerpatientöverlevnad.

Med ett ökande antal canceröverlevande i världen är forskning inom livet efter cancer ett växande forskningsfält, eftersom patienthantering och uppföljning nu mer än någonsin innebär att leva bortom själva sjukdomen. Utveckling i termer av biostatistiska metoder krävs för att möta behoven i detta framväxande forskningslandskap. Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla och implementera användarvänliga nya statistiska metoder och tillämpa dessa för att behandla kliniskt relevanta forskningsfrågor inom lymfom, en grupp av hematologisk cancer med många olika subtyper.

Vi söker nu en mycket motiverad doktorand med bakgrund inom matematisk statistik. Studenten kommer att handledas gemensamt av Dr Caroline Dietrich (Karolinska Institutet), Professor Ingrid Glimelius (Uppsala University), Docent Therese Andersson (Karolinska Institutet) och Dr Matthew Maurer (Mayo Clinic, Rochester, USA. Huvudplatsen för projektet kommer att vara KEP vid Karolinska Institutet, med kortare forskningsbesök på Mayo Clinic.

Den framgångsrika kandidaten förväntas ta en ledande roll genom hela forskningsprojektet, med stöd från handledarna. Detta inkluderar utveckling av statistiska analysplaner, databearbetning och analys, relevanta kurser och deltagande i institutionsseminarier och internationella konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Specifika krav

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift eftersom forskningen kommer att utföras i ett internationellt samarbete.

Dokumenterad arbetslivserfarenhet av att använda befolkningsbaserade hälsoregisterdata för forskning (d.v.s. leda till en vetenskaplig rapport, masteruppsats, vetenskaplig publicering eller liknande).

Utmärkt kunskap inom biostatistik och erfarenhet av regressionsmodellering av överlevnadsdata, eftersom projektet innefattar utveckling av statistisk metodik.  Detta inkluderar erfarenhet av relativ överlevnad, användning av flexibla parametriska överlevnadsmodeller, samt förståelse för konkurrerande risker och flertillståndsmodeller.

Goda programmeringskunskaper i Stata.

Ytterligare krav

Utmärkt kommunikationsförmåga (tala, lyssna, läsa och skriva) och förmåga att samarbeta i team.

Självständighet med avseende på förmåga att planera, och utföra uppgifter, identifiera och lösa problem.

Andra dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som kan vara relevanta för forskarstudier i ämnet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Klinisk cancerepidemiologi – Forskargrupp Karin Ekström Smedby | Karolinska Institutet (ki.se)

Caroline Dietrich | Karolinska Institutet (ki.se)

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1533/2024
Kontakt
  • Caroline Dietrich, caroline.dietrich@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2024-04-09
Sista ansökningsdag 2024-04-23

Tillbaka till lediga jobb