Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer-, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, precisionsmedicin, och biostatistik.

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en stor bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http://ki.se/meb.

Forskargruppen

Gruppen som jobbar med psykiatrisk epidemiologi på vår institution har en lång historia av stark forskning inom detta område. Den nya doktoranden är inbjuden att ansluta sig till vårt dynamiska och samarbetsvilliga forskarteam dedikerat till att lösa de genetiska och miljömässiga orsakerna till psykiatriska störningar.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi erbjuder en möjlighet för en högt motiverad och skicklig doktorand att väsentligt bidra till banbrytande forskning för att förstå grunderna för psykos. De flesta som utvecklar schizofreni och andra psykotiska störningar får en diagnos i slutet av tonåren eller tidig vuxen ålder. Men en betydande andel får diagnosen i mitten av livet eller senare. Detta doktorandprojekt syftar till att identifiera de kliniska och demografiska egenskaperna hos personer med sen debut av psykos, de associerade miljömässiga och genetiska riskfaktorerna, samt blodbaserade biomarkörer relaterade till sen debut av psykos. Alla studier kommer att involvera analyser av befintliga data, och inget laboratoriearbete kommer att utföras.

Den blivande studenten kommer att vara en del av KI-NIH:s doktorandprogram, där studenterna delar sin tid och sin forskningsinsats mellan Karolinska Institutet och National Institutes of Health i Bethesda, Maryland (USA). För detta projekt kommer doktoranden att handledas av Sarah Bergen och Paul Lichtenstein vid KI och Kathleen Merikangas vid NIH.

Doktorandstudenter förväntas ta en ledande roll i hela forskningsprocessen under handledning av sina doktorandhandledare. Genom att delta i studiedesign, databearbetning och analys, tolkning och kommunikation av resultat, ta relevanta kurser och delta i seminarier och journal clubs, förväntas studenten genomföra doktorsavhandlingsprojektet och växa till en självständig forskare i slutet av sina studier.

Vad erbjuder vi? 

Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Karriärstöd för doktorander

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Anställda har även gratis tillgång till vårt moderna gym och får ersättning för sjukvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den sökande ska vara mycket motiverad och kunna samarbeta och fungera väl i team. Tidigare examen eller arbetslivserfarenhet inom epidemiologi, genetik, psykiatrisk forskning eller ett relaterat område krävs. Starka analytiska färdigheter och kunskap om statistisk programmering i SAS eller R är också mycket önskvärt. Dessutom måste den blivande studenten ha mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid. Startdatumet är flexibelt.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1516/2024
Kontakt
  • Sarah Bergen, 072 873 1354, sarah.bergen@ki.se
  • Carina Olofsson Moreno, HR-partner, carina.olofsson.moreno@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2024-04-08
Sista ansökningsdag 2024-05-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb