Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Forskargruppen

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi är professor Mattias Carlström specialiserad på kardiorenal fysiologi, medan professor Jon Lundberg fokuserar på kväveoxidfarmakologi. Tillsammans samarbetar dessa forskargruppsledare för att undersöka rollen och regleringen av kväveoxid (NO) och reaktiva syreradikaler (ROS) i hjärtkärlsystemet och njuren samt dess effekter på metabolismen vid hälsa och sjukdom. Deras forskning fokuserar särskilt på att undersöka den terapeutiska potentialen av olika dietära och farmakologiska strategier som syftar till att minska graden av oxidativ stress och återställa NO-biotillgängligheten vid kardiometabola sjukdomar och associerad njursvikt. En lovande dietär strategi är kosttillskott med oorganiskt nitrat (NO3-), som finns rikligt i olika grönsaker. Med hjälp av bakterier i munhålan har detta kosttillskott, via reduktion, potential att öka bildningen av NO i kroppen. Ackumulerade forskningsresultat över de senaste decennierna visar dessutom att en störd mikrobiota i munhålan och/eller tarmen spelar en viktig roll vid uppkomst och utveckling av hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och njursvikt.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

I det här forskningsprojektet kommer doktoranden att fördjupa sig i förståelsen av kväveoxids roll och reglering i triaden av kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar, utforska dess interaktion med bakterier (munhåla och tarm) samt undersöka nya terapeutiska strategier för att påverka dessa system. Forskningsarbetet kommer specifikt att fokusera på att utforska de potentiella terapeutiska effekterna av oorganiskt nitrat och nitrit, tillsammans med andra potentiellt bioaktiva kväveoxider. Dessutom kommer studien att undersöka hur dessa anjoner eller bioaktiva molekyler regleras i cellerna (absorption och utsöndring, särskilt i spottkörtlar och i njuren) och hur de kan interagera med och påverka vår mikrobiota i både hälso- och sjukdomstillstånd. Doktoranden kommer att dra nytta av tillgång till en omfattande experimentell plattform och få erfarenhet av en translationell forskning.

Detta projekt kommer att ge doktoranden en bred kunskap inom fysiologi, farmakologi och patofysiologi. Kandidaten kommer att utveckla en djup förståelse för experimentella in vivo, ex vivo och in vitro-tekniker, samt färdigheter att planera, designa, genomföra och utvärdera både prekliniska och kliniska studier. Denna mångfacetterade utbildning kommer att vara av stor betydelse för studentens framtida karriär, oavsett om det är inom akademin eller läkemedelsindustrin.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vårt laboratorium har en stark farmakologisk profil och undersöker nya terapeutiska strategier, så kunskap inom detta ämne på en mer avancerad nivå, såsom Master Degree, är önskvärt. Vi söker särskilt någon med en uppriktig passion för vetenskap och translationell forskning, särskilt med fokus på kardiovaskulära och renala system, samt metabolism. Värdefulla kvalifikationer inkluderar tidigare erfarenhet av translationella studier och praktisk erfarenhet i att utföra in vivo funktionella karakteriseringar av hjärtkärlfunktion, njurfunktion och metabola funktioner.

Praktisk kunskap om tekniker på små försöksdjur (råtta och mus) såsom blodtrycksmätning in vivo (exv. svansmanschett), njurfunktionsanalys och metabola studier (exv. glukos- och insulintoleranstester samt analys av kroppssammansättning) samt in vitro cellodlingsstudier värderas högt hos den sökande. Tidigare erfarenhet av att använda oocyter för genexpressionsstudier och funktionell karakterisering är av särskilt intresse för detta projekt, då vi planerar att studera cellulär hantering av bl.a. nitrat och nitrit. Även tidigare erfarenhet av mikrobiotastudier och expertis inom biokemisk analys för att detektera kväveoxid och dess metaboliter, samt markörer för oxidativ stress med hjälp av elektronparamagnetisk resonans (EPR) och HPLC-teknik, är önskvärda men inte obligatoriskt.

Eftersom undervisning ingår som del av doktorandutbildningen är tidigare erfarenhet av detta en merit, och då specifikt med inrikting mot human kardiovaskulär fysiologi och EKG mätning, arbetsfysiologi och metabol funktion samt respirationsfysiologi.

Framför allt söker vi någon som tycker om att samarbeta och arbeta i grupp, samt har utmärkt kommunikationsförmåga på engelska.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae
- Eventuella examensarbeten och publikationer
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Mattias Carlström https://staff.ki.se/people/mattias-carlstrom

Jon Lundberg https://staff.ki.se/people/jon-lundberg

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Upon agreement
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1274/2024
Kontakt
  • Mattias Carlström, mattias.carlström@ki.se
Facklig företrädare
  • Helin Norberg, SACO , helin.norberg@ki.se
  • Niklas Andersson, ST, niklas.andersson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wölling@ki.se
Publicerat 2024-03-22
Sista ansökningsdag 2024-04-12

Tillbaka till lediga jobb