Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vi välkomnar ansökningar till en doktorandplats i John Inge Johnsens forskargrupp, vid avdelningen för barnonkologi och barnkirurgi på institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Avdelningen för barnonkologi och barnkirurgi består av tvärvetenskapliga forskargrupper som bedriver forskning som omfattar allt från laborativa och kliniska studier till epidemiologi och vårdvetenskap med målet att ytterligare förbättra överlevnaden i barncancer och livskvaliteten för drabbade barn och familjer. Forskningen i Johnsens forskargrupp omfattar translationella studier inom neuroblastom, en barncancer i det sympatiska nervsystemet, med särskilt med fokus på att studera tumörinitiering och mekanismer för läkemedelsresistens i prekliniska modeller.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandprojektets mål är att identifiera molekylära mekanismer för utveckling av neuroblastom i det perifera nervsystemet samt att identifiera och utvärdera läkemedelsmål för behandling av neuroblastom, med fokus på läkemedelsresistens. Doktoranden förväntas arbeta i det givna forskningsprojektet men uppmuntras bidra med idéer och förslag på experiment samt att samarbeta med forskargrupper med likartade projekt. Doktorandstudierna motsvarar 4 års-heltidsstudier och inkluderar laborativt arbete med olika metoder inom molekylärbiologi och farmakologi samt med in vitro- och in vivo-modeller för neuroblastom, forskarutbildningskurser (generella och projektspecifika), seminarier och forskarmöten.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket motiverad person med intresse för tumörbiologi, utvecklingsbiologi och prekliniska läkemedelsstudier in vitro och in vivo. Den kandidat vi söker ska ha förmågan att både arbeta självständigt och dynamiskt i grupp. Hon/han förväntas ha utmärkt kommunikations- och organisatorisk förmåga. Flytande i talad och skriftlig engelska är ett krav. Sökande bör ha en masterexamen (eller motsvarande) i biomedicin, farmakologi eller liknande. Utmärkta kunskaper inom laborativt arbete med molekylärbiologiska metoder och cellodling är ett krav. Tidigare erfarenhet inom forskningsområdet (såsom barncancer och neurogenes) och med metoder inom preklinisk cancerforskning inklusive djurmodeller är meriterande. Den sökande kommer att bedömas utifrån utbildning och erfarenhet relevant för projektet, motivation, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/kbh/childhood-neural-tumors

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-808/2024
Kontakt
  • John Inge Johnsen, Senior forskare, john.inge.johnsen@ki.se
  • Sabina Brinkley, HR-partner, 08-52482380
Facklig företrädare
  • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Shahid Tarar, SACO, shahid.tarar@ki.se
Publicerat 2024-02-19
Sista ansökningsdag 2024-03-04

Tillbaka till lediga jobb