Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Adipocyten uttrycker över 4000 långa icke-kodande RNA (lncRNA), varav många är unikt uttryckta i fettceller. Hur dessa polymera molekyler fungerar i samspel med cellens metabola maskineri är emellertid inte väl förstått. I vårt laboratorium undersöker vi hur lncRNA anpassar adipocyten för specialiserad funktion, specifikt i sammanhanget av lipiddroppsmetabolism. Vår undersökning fokuserar på lncRNA som kan ligga till grund för nedsatt metabol flexibilitet och bidra till patogenesen för kardiometabolisk sjukdom.

Vi integrerar resultat från välkaraktäriserade biopsier av humant vitt fettvävnad (WAT) och stora populationsgenetikstudier för att identifiera lncRNA som är involverade i lipidmetabolism och kardiometabolisk sjukdom. De sjukdomsassocierade lncRNA:erna undersöks i humana adipocyter cellmodeller och med hjälp av CRISPRi/a gengestörningar kopplade till lipidomik/metabolomik strävar vi efter att förstå effekten av lncRNA-uttrycket på adipocyters metabolism. Dessutom använder vi genvarianter för redigering i humana adipocyter för att förstå hur enstaka nukleotidpolymorfismer som är belägna i lncRNA-genlokus leder till förändringar i lipiddroppsmetabolismen.

Vår forskargrupp är baserad vid Endokrinologienheten vid Medicinkliniken-Huddinge. Gruppen expanderar och vi kommer att sträva efter att anställa ytterligare doktorander och postdoktorander, vilket kommer att annonseras i år. Gruppen samverkar med andra forskargrupper vid Endokrinologienheten, inklusive delning av laboratorieutrymme och laboratoriemöten, vilket skapar en dynamisk och mångsidig forskningsmiljö som främjar samarbete kring flera projekt. Vänligen besök labbets webbplats för ytterligare detaljer.

Långa icke-kodande RNA i fettceller – Alastair Kerr forskningsgrupp

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta doktorandprojekt kommer att utforska hur lncRNA reglerar lipidnedbrytning och i sin tur typ 2-diabetes patogenes. Studenten kommer att använda omics och kliniska fenotypdata för vitt fettvävnad för att upptäcka nya lncRNA som är associerade med lipidnedbrytning. Studenten kommer att föra fram dessa lncRNA till molekylära studier i humana adipocyter, där de kommer att använda avancerade molekylära gengestörningssystem och molekylär metodologi som utvecklats internt för att avslöja hur dessa lncRNA fungerar på molekylär nivå. Doktoranden kommer att tränas i hur man undersöker kliniska data för att identifiera kandidatlncRNA och utveckla en undersökningspipelin för att förstå hur de fungerar. Studenten kommer att vara involverad i att lära sig av nuvarande laboratoriepersonal och undervisa framtida laboratoriepersonal som kommer att anställas.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Krav

 • Den valda kandidaten ska ha avslutat en masterexamen i biologi/cellbiologi/molekylärbiologi/bio-kemi eller ett annat relaterat ämne och slutfört ett våtlaboratoriebaserat examensarbete.
 • En god kunskap inom cellbiologi.
 • Tydliga kommunikations- och dokumentationsfärdigheter för att kunna förklara och replikera forskningsresultat.
 • Förmåga att arbeta självständigt.

Önskvärt

 • Erfarenhet av cellodling samt grundläggande molekylärbiologiska tekniker som t.ex. Western blot-analyser, qRT-PCR och liknande metodik är mycket fördelaktigt.
 • Dokumenterade färdigheter inom undervisningspraktik.
 • Erfarenhet inom RNA-biologi.
 • Erfarenhet inom mikroskopi.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-753/2024
Kontakt
 • Alastair Kerr, alastair.kerr@ki.se
Facklig företrädare
 • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
 • Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
 • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
Publicerat 2024-02-15
Sista ansökningsdag 2024-03-07

Tillbaka till lediga jobb