Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Avdelningen för Neurogeriatrik består av ca 70 medarbetare. Avdelningen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras, i BioClinicum, KI Campus Solna samt Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi har en ledig fyraårig heltidstjänst som doktorand i vår forskningsgrupp på Karolinska Institutet för forskningsstudier inom området barncancer i hjärna och ryggmärg. Syftet med vår forskning är att förstå de mekanismer som gör dessa tumörer svårbehandlade, och att identifiera möjliga mål för med effektiva framtida behandlingar.

Vi fokuserar främst på ependymom-tumörer som är en av de vanligaste typerna av tumörer i hjärna och ryggmärg. Vi jämför subtyper av ependymom av olika grad av malignitet med s k multi-omics-analys av vävnadsprover från tumörer för att bättre förstå vilka celltyper som förekommer i tumörerna, och mönstren av genuttryck i de olika celltyperna. Vi är speciellt intresserade av cancerstamceller, den typ av celler som är motståndskraftig mot behandling, och som ger upphov till tumöråterfall och metastaser. Vi odlar också tumörceller för att kunna förändra deras genuttryck och därmed kontrollera kritiska funktioner i cellerna. Vi transplanterar även tumörceller till möss för att ingående kunna följa tumörerna över lång tid, hur de utvecklas och förändras i en miljö som efterliknar miljön i patienten. Centrala frågor i vår forskning handlar om vilken roll cancerstamceller har, den molekylära-genetiska regleringen av deras expansion, deras övergång till och från ett vilande stadium (quiescence), samt differentiering till mer mogen fenotyp.

Som doktorand kommer du att få lära dig ett antal olika tekniker för analys av genexpression, inklusive bioinformatiska metoder för att analysera de data som du tar fram. Du kommer att använda dig av cellodling, isolera celler med s k FACS, och då även utnyttja ”reporter-gener”. Du kommer lära dig djurkirurgi och utnyttja stereotaktiska injektioner för transplantation av tumörceller till möss, som sedan kan följas med magnetkamera (micro-MRI) och andra tekniker. Du kommer att delta i planering och utformning av dina experiment, och framför allt kommer du att lära dig hur du kritiskt utvärderar dina resultat, och relaterar dem till tidigare publicerade forskningsresultat.

Forskargruppen

Vår forskningsgrupp håller till i BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhusets forskningsbyggnad i Solna. Vi har sedan lång tid studerat skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg, med ett speciellt fokus på stamceller i vävnaden och som terapi. Vi expanderar nu vår forskning till tumörer i hjärna och ryggmärg, i nära samarbete med doc. Ninib Baryawnos forskningsgrupp på enheten för barnonkologi och barnkirurgi, Institutionen för kvinnors och barns häls. Vi har också ett mångårigt och nära samarbete med andra forskningsgrupper på Karolinska Institutet, SciLifeLab, KTH och Stockholms universitet, i ett konsortium för forskning på sjukdomar hos barn.

Avdelningen för neurogeriatrik har cirka 65 anställda. Avdelningen bedriver experimental och translationell forskning, huvudsakligen inom området Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, men även kring mer allmänna molekylära mekanismer inom biomedicin.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

För den utlysta tjänsten söker vi en student med en master-examen i biologi/medicin, helst med inriktning på neurobiologi och/eller cancer. Det är en fördel, men ej ett krav, att ha erfarenhet av cellodling, flödescytometri/FACS, immunofluorescens-mikroskopi, genexpressionsanalys (RNA-sekvensering, ”spatial transcriptomics/Visium” etc), molekylär kloning (design av plasmider, geneditering, CRISPR-screening etc), bioinformatisk analys och/eller smådjurskirurgi. Intyg på godkänd FELASA utbildning är meriterande. Om du har en master-examen sedan mer än 3 år är det en merit om du har arbetat med medicinsk/biologisk/biokemisk forskning och utveckling efter din master-utbildning. Du måste ha god förmåga till kommunikation på engelska samt god samarbetsförmåga för att kunna arbeta nära andra doktorander och postdocs.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

För mer information om huvudhandledaren Dr. Xiaofei Li, och bihandledaren Dr. Erik Sundström, se länkarna nedan

https://ki.se/en/people/xiaofei-li#publications

https://ki.se/en/people/erik-sundstrom

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-432/2024
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2024-02-13
Sista ansökningsdag 2024-03-05

Tillbaka till lediga jobb