Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Aging Research Center (ARC), en avdelning inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 70 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Aging Research Center (http://ki-su-arc.se/) är en av avdelningarna vid NVS, belägen på KI campus Solna. Aging Research Center är en multidisciplinär akademisk miljö verksam inom psykologi, sociologi och olika grenar av medicin (t.ex. neurologi, epidemiologi och psykiatri). Inom psykologisektorn på centret undersöker vi hjärnkorrelat till kognitivt åldrande och försöker förstå hur genetiska faktorer och livsstilsfaktorer formar utvecklingen av hjärna och kognition i vuxen ålder och ålderdom. Vi undersöker dessa forskningsfrågor med småskaliga hjärnavbildningsstudier, storskaliga interventionsstudier (t.ex. träning) och storskaliga befolkningsbaserade longitudinella studier. Vår forskargrupp består av seniora forskare, postdoktorer och doktorander.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Det episodiska minnet, vårt långtidsminne av specifika händelser, försämras med åldern och visar stora interindividuella skillnader. Hippocampus är avgörande för inkodning, konsolidering och framplockning av episodiska minnen. Samtidigt inträffar neurogenes, bildandet av nya neuroner, i dentate gyrus i hippocampus och avtar också med stigande ålder. Djurdata har visat att neurogenes i hippocampus är avgörande för två kognitiva processer som är avgörande för det episodiska minnet: mönsterseparation, som förhindrar förvirring mellan liknande minnen, och reaktivering, som stöder konsolidering. Dessutom är neurogenes viktig för mental hälsa, särskilt depression. Data från människor saknas dock på grund av svårigheten att mäta neurogenes icke-invasivt. På grund av banbrytande utveckling inom magnetisk resonanstomografi har det mycket nyligen blivit möjligt att upptäcka den neurogena signalen in vivo.

Senior forskare Goran Papenberg (https://ki.se/personer/goran-papenberg) kommer att vara huvudhandledare och senior forskare Marc Guitart-Masip (https://ki.se/personer/marc-guitart-masip) och biträdande lektor Bárbara Avelar Pereira (https://ki.se/personer/barbara-avelar-pereira) blir bihandledare.

I det nuvarande projektet kommer studenten att kombinera hjärnavbildning och interventionsmetoder för att undersöka hur neurogenes påverkar minne och mental hälsa. Som sådan kommer våra fynd att bidra till en bättre förståelse av rollen för neurogenes roll i den levande mänskliga hjärnan och dess relation till minne och depressiva symtom hos vuxna utan någon psykiatrisk diagnos.

Doktoranden förväntas uppfylla kurskraven för doktorandprogrammet, delta i regelbundna gruppmöten, seminarier, och presentera på nationella/internationella möten. Framför allt förväntas doktoranden planera och driva forskningsprojekt, delta i datainsamling, analysera och presentera resultat.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket motiverad doktorand som är effektiv, noggrann och tycker om att arbeta i ett internationellt och dynamiskt multidisciplinärt team.

 

Krav

 • Sökande bör ha en examen på avancerad nivå inom neurovetenskap, kognitionsvetenskap, psykologi eller något annat relevant område
 • Förkunskaper inom neurovetenskap och kognitiv psykologi
 • Erfarenhet av att rekrytera deltagare och datainsamling
 • Datorprogrammeringsförmåga (särskilt i Matlab och R)
 • God kommunikationsförmåga på engelska (både muntligt och skriftligt)

Meriter

 • Förkunskaper och färdigheter inom MR-hjärnavbildning
 • God kommunikationsförmåga på svenska (både muntligt och skriftligt) eftersom det kommer att vara en fördel vid kommunikation med deltagare

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Aging Research Center (ARC) | Karolinska Institute

Cognitive Aging and Mental Health Group

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-431/2024
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2024-02-05
Sista ansökningsdag 2024-02-26
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb