Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) bedriver forskning inom epidemiologi, biostatistik och hälsoekonomi inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt fokus på att öka vår kunskap om olika sjukdomars etiologi. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, hälsoekonomer, datainsamlare och databasadministratörer samt administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Avdelningen är belägen på campus Solna. Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http://ki.se/meb.

Forskargruppen

Vi utlyser här en doktorandtjänst till biostatistikgruppen vid MEB. Biostatistikgruppen vid MEB består av 4 professorer, 2, professor emerita, 2 universitetslektorer, 9 statistiker med en PhD-examen, 4 statistiker på magisternivå, 2 hälsoekonomer, 4 postdoktorer och 15 doktorander. Gruppen deltar i en mängd olika forskningsprojekt, t.ex. överlevnadsanalys, multi-state modeller, familjestudier, och precisionsmedicin. Biostatistikgruppen stöder även utveckling och tillämpning av metoder för hälsoekonomiska utvärderingar, särskilt för cancerscreening och cancerbehandling vilket är relevant för den utlysta tjänsten.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Den senaste rekommendationerna från Europeiska unionen är att införa pilotprojekt för screening av prostatacancer med magnetisk resonanstomografi (MR) och hänsyn till reflexprovet. I linje med och före denna rekommendation har Regionala cancercentrum i samverkan initierat befolkningsbaserade organiserade prostatacancertestningsprojekt (OPT) i flera regioner. Som en del av arbetsgruppen för hälsoekonomi vid Svenska forskningskonsortium för Organiserad Prostatacancer Testning (SweCROPT), söker vi till vår forskargrupp en doktorand som kan planera och genomföra forskningsprojekt under handledning.

De övergripande syftena för detta projekt är: (a) att undersöka hur man kan minska sjukvårdsutnyttjandet och samhällsbelastningen på grund av prostatacancer genom kliniskt effektiv och kostnadseffektiv, riskanpassad organiserad testning och; (b) att tillhandahålla tillförlitliga bevis till svenska läkare och beslutsfattare för att utveckla och utvärdera nuvarande OPT-projekt med hjälp av simuleringar och hälsoekonomiska utvärderingar. Projektet kommer att omfatta forskning som syftar till att undersöka kostnadseffektiviteten av en organiserad prostatacancertestning med belägg för efterföljande omscreening från screeningstudier (t.ex. STHLM3-MRI, STHLM3MRI-Reinvite) och register (doktorandprojekt 1); utvidga en aktuell mikrosimuleringsmodell för att kunna införliva den nuvarande opportunistiska testningen och den riskanpassade organiserade testningen (doktorandprojekt 2); utvärdera kostnadseffektiviteten av ett opt-in nationellt screeningprogram för prostatacancer med hjälp av grundalgoritmen för OPT, alternativa biopsistrategier och kompletterande tester i Sverige (doktorandprojekt 3 och 4); och bedöma den kortsiktiga budgeteffekten på genomförandet av ett nationellt screeningprogram med hjälp av grundalgoritmen för OPT och alternativa strategier i Sverige (doktorandprojekt 5).

Doktoranden kommer att arbeta med Shuang Hao (hälsoekonom, koordinator för arbetsgruppen Hälsoekonomi vid SweCROPT), Mark Clements (lektor i biostatistik), Tobias Nordström (lektor i urologi, överläkare) och Anna Lantz (lektor i urologi, biträdande överläkare). Doktoranden har även möjlighet att arbeta med andra KI-forskare och forskare från andra regioner.

Vad erbjuder vi? 

Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Karriärstöd för doktorander

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

För den utlysta doktorandplatsen krävs kunskap inom flera discipliner. Vi söker dig som delar vår passion för forskning, är högt motiverad och kan arbeta effektivt både självständigt, som en medlem av forskargruppen såväl som under handledning samt med en lust att lära dig nya saker.

 

Krav

Den sökande förväntas ha:
- utbildning inom hälsoekonomi och/eller biostatistik
- stark kunskap inom hälsoekonomisk modellering
- kunskap inom statistik och/eller biostatistik
- programmeringsförmåga i R och eventuellt C++
- relevanta tillämpade studier eller projektarbete
- utmärkt kommunikationsförmåga i engelska, både skriftligt och muntligt

 Meriter

- medicinsk utbildning är meritande
- doktoranden förväntas förstå svenska eller aktivt lära sig svenska då projektets relevans för policybeslut inom området är mycket hög

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-380/2024
Kontakt
  • Shuang Hao, Hälsoekonom, shuang.hao@ki.se
  • Mark Clements, mark.clements@ki.se
  • Sara Tiste, HR-partner, sara.tiste@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2024-01-24
Sista ansökningsdag 2024-02-21

Tillbaka till lediga jobb