Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara licentiatestudent innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En licentiatestudent ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en litentiatesexamen krävs motsvarande två års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Aging Research Center (http://ki-su-arc.se/) är en av avdelningarna vid institution NVS, som ligger på KI campus Solna. Aging Research Center är en tvärvetenskaplig akademisk miljö som representerar psykologi, sociologi och olika grenar av medicin (t.ex. neurologi, epidemiologi och psykiatri). Inom ARCs psykologisektor undersöker vi hjärnkorrelater av kognitivt åldrande och försöker förstå hur genetiska och livsstilsfaktorer formar hjärnans och kognitionens utveckling i vuxen ålder och ålderdom. Vi närmar oss dessa forskningsfrågor med småskaliga neuroimaging-studier, storskaliga interventionsstudier (t.ex. utbildning) och storskaliga befolkningsbaserade longitudinella studier. Vår forskargrupp består av seniorforskare, postdoktorer och doktorander.

Licentiateprojektet och licentiatestudent uppgifter

Depression är en av de främsta orsakerna till funktionshinder över hela världen. Stress är en etablerad riskfaktor för depression, men vi saknar en mekanistisk förståelse för hur stressexponering resulterar i depression hos utsatta individer. Anhedonia är ett kardinalsymptom på depression och relaterar till minskad motivation och försvagad belöningsbaserat inlärning. I djurmodeller av stressinducerad anhedoni beror de beteendemässiga och neurala effekterna av stress på huruvida djuren har kontroll över stressorn eller inte. Till exempel hos råttor resulterar akut smärtsam stimulering i striatal dopaminfrisättning och aktivt undvikande, men dessa beteendemässiga och neurala svar avtrubbas när smärtsam stimulering inte kan undvikas. Hos människor försämrar akut stress beslutsfattandet, men det är fortfarande okänt hur dessa kognitiva effekter moduleras av stresskontrollerbarhet. Dessutom är det okänt hur kognitiva anpassningar till okontrollerbar stress underbygger utveckling av depressiva symtom hos utsatta individer.

I det aktuella projektet kommer studenten att använda ett nydesignat batteri av beslutsfattande uppgifter och beräkningsmodellering för att testa om det är möjligt att mäta oberoende beteendemarkörer som speglar två olika aspekter av dopaminfunktionen, nämligen belöningsbaserad inlärning (förmågan att lära sig värdet av olika handlingar baserat på de belöningar de leder till) och incitamentmotivation (förmågan att energisätta de valda handlingarna). Dessutom kommer studenten att testa om höga nivåer av självrapporterad okontrollerbar stress är associerade med dessa beteendemarkörer för dopaminfunktion och uttryck för depressiva symtom. Detta projekt kommer att bidra till att klargöra de beräknings- och neurala mekanismer genom vilka okontrollerbar stress påverkar beslutsfattande förmågor hos friska deltagare.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som licentiatstudent erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd licentiatstudent får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå  (licentiat)

För att delta i urvalet till en doktorandplats (licentiat) måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi letar efter en mycket motiverad licentiatestudent som är effektiv, grundlig och tycker om att arbeta i ett internationellt och dynamiskt tvärvetenskaplig grupp.

Krav

 • Sökande bör ha avancerad nivåexamen inom neurovetenskap, kognitiv vetenskap, psykologi eller något annat relevant område
 • Förkunskaper inom neurovetenskap och kognitiv psykologi
 • Tidigare erfarenhet med rekrytering av försökspersoner och datainsamling
 • Datorprogrammeringsförmåga (särskilt i Matlab och R)
 • Verktyg för webutveckling (JavaScript)
 • Bra kommunikatör på engelska (både muntligt och skriftligt)

Meriter

 • Förkunskaper och färdigheter i beräkningsmodellering av beteendedata

Villkor

Licentiatplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 2 år på heltid.

 


Ansökan

Du söker Licentiatplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-349/2024
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2024-01-30
Sista ansökningsdag 2024-02-20

Tillbaka till lediga jobb