Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen Global och Sexuell Hälsa (GloSH) vid institutionen för global folkhälsa att KI. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan KI – Institutionen för Global Folkhälsa och Regions Stockholm – Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), enheten för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder samt bidra med kunskapsunderlag till riktlinjer och policydokument. Forskningen vid Institutionen för Global Folkhälsa vid KI bedrivs inom områden så som global hälsa, folkhälsoepidemiologi, hälso-och sjukvårdssystem, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder och socialmedicin. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 110 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

Forskargruppen GloSH arbetar tvärvetenskapligt med fokus på olika aspekter av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) såsom gynekologiska tillstånd, ungdomshälsa, förebyggande av HIV och andra sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter, preventivmedel, osäkra aborter, jämställdhet, genusbaserat våld, hälsoekonomi och e-hälsa. Forskarna i gruppen har bred erfarenhet av både kvantitativ och kvalitativ forskning. 

CES inom Region Stockholm är en forsknings- och utbildningsorganisation som ägnar sig åt epidemiologisk bevakning och bistår myndigheter inom Region Stockholm. Vid CES finns cirka 80 epidemiologer, statistiker och folkhälsoexperter med lång erfarenhet av epidemiologiska studier och analyser av hälso-och sjukvårdsdata i Stockholms län. CES nära koppling till regionens hälso- och sjukvårdssystem bidrar till en effektiv översättning av forskningsresultat till klinisk praxis. SRHR enheten inom CES har regionalt ansvar för folkhälsofrågor inom SRHR. Här arbetar flera handläggare och statistiker. 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta projekt syftar till att fylla viktiga kunskapsluckor om sambandet mellan endometrios och psykisk ohälsa, samt ur ett livsloppsperspektiv undersöka hur endometrios påverkar socioekonomiska förhållanden. Ökad kunskap om orsakerna till och konsekvenserna av endometrios kan bidra till att utveckla förebyggande strategier, förbättra behandlingen och i slutändan förbättra livet för drabbade kvinnor.

Doktoranden kommer att bidra till utveckling av studiedesign, bearbeta och analysera storskaliga nationella och regionala registerdata, samt data från GWAS-studier, och vetenskapligt skrivande. Studenten kommer att använda flera olika studiedesigner och statistiska metoder, såsom traditionell kohortdesign, familjebaserad design och mendelsk randomisering (MR) studiedesign. Doktoranden kommer att delta i seminarier vid institutionen, presentera sina forskningsresultat vid internationella konferenser, delta i doktorandkurser samt teoretiska studier och träning i epidemiologi och statistiska metoder.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Sökanden måste ha en bakgrund inom medicin, folkhälsa eller epidemiologi. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Som person är du ambitiös, nyfiken och motiverad. Du har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt. Du visar på problemlösningsförmåga. Du trivs med självständigt arbete, men du är också samarbetsvillig och har god kommunikationsförmåga.

Utöver ovan nämnda krav ska den sökande ha:

 • Kunskap inom epidemiologi och tidigare erfarenhet av programmering och/eller kvantitativ dataanalys som hen vill vidareutveckla.
 • Utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Ett genuint intresse för forskningsområdena endometrios, gynekologiska tillstånd i allmänhet och psykisk hälsa och sjukdomar.

Övrig kompetens som är meriterande för tjänsten:

 • Goda kunskaper om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och det svenska språket.
 • Erfarenhet av att arbeta med statistikprogrammen (SAS och/eller R).
 • Erfarenhet av kliniskt arbete inom gynekologi och/eller psykiatri.
 • Tidigare forskningserfarenhet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Placering: Solna

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om institution för global folkhälsa (GPH)

Läs mer om GloSH forskargrupp

Läs mer om enheten för SRHR

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4514/2023
Kontakt
 • Kyriaki Kosidou,, kyriaki.kosidou@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Magnus Anå,, magnus.ana@ki.se
 • Saco styrelse,, saco@ki.se
Publicerat 2023-11-17
Sista ansökningsdag 2023-12-08

Tillbaka till lediga jobb