Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Studenten kommer att ingå i forskargruppen Kallioniemi. Gruppen fokuserar på att optimera behandlingar för enskilda cancerpatienter baserat på molekylär profilering och funktionell läkemedelstestning. För information om gruppen: https://ki.se/en/onkpat/olli-kallioniemis-group. Närmare bestämt kommer studenten att ingå i det barnonkologiska teamet som leds av Dr. Kasper Karlsson. Teamet fokuserar på att förbättra överlevnaden för barn med cancer genom att identifiera effektiva terapikombinationer. Vi gör detta genom att tillämpa flera olika metoder och tekniker, inklusive cellstreckkodning (cell barcoding) för att studera individuella tumörsubkloner, state-of-the-art organoidteknologier, high-throughput läkemedelsscreening och encellssekvensering.

Forskargruppen är belägen vid institutionen för onkologi-patologi, som bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning relaterad till cancer. Institutionens syfte är att upptäcka grundläggande mekanismer inom alla aspekter av cancerbiologi, samt hitta nya biomarkörer och potenta cancerläkemedel för precisionsmedicin.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

I detta projekt kommer vi att använda en teknik som kallas cellstreckkodning för att identifiera effektiva läkemedelskombinationer för att övervinna tumörheterogenitet. I cellstreckkodning infogas en molekylär streckkod i cellernas genom som gör det möjligt att övervaka tusentals tumörsubkloner samtidigt och se hur de utvecklas när de svarar på droger. Vi använder detta för att identifiera och karakterisera cellpopulationer som överlever standardbehandling, och för att identifiera läkemedel som är specifikt inriktade på dessa cellpopulationer – ett koncept som vi kallar Precision Lethality.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Ditt arbete kommer att utföras på Science for Life Laboratory (SciLifeLab), som är en ledande nationell infrastruktur för nästa generations biovetenskapliga forskning i Sverige. SciLifeLab drivs gemensamt av de fyra värduniversitetet: Karolinska Institutet, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet, och har lokaler på fyra andra universitet runt om i Sverige. Det finns över 1 000 personer som arbetar på SciLifeLab, antingen i forskargrupper eller i infrastrukturanläggningarna, de flesta på campus KI Solna och i Uppsala. Tjänsten är lokaliserad till campus Solna.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

En framgångsrik kandidat bör vara mycket motiverad att fortsätta en 4-årig forskarutbildning och måste ha en MSc inom ett relevant område, såsom biomedicinsk vetenskap, molekylär- och cellbiologi eller bioteknik. Den sökande måste behärska engelska flytande och vara angelägen om att arbeta i ett tvärvetenskapligt och internationellt team. Kandidaten bör ha utmärkt interpersonell och kommunikationsförmåga, tycka om att arbeta i en samarbetsmiljö, vara villig att lära sig nya tekniker och vara självgående. Kvalificerade kandidater har följande profil:

 • Erfarenhet av vävnads-/cellodlingstekniker krävs
 • Erfarenhet av programmering i Python eller R kommer att prioriteras
 • Erfarenhet av high-throughput läkemedelsscreening är önskvärt
 • Erfarenhet av biblioteksförberedelser för nästa generations sekvensering är önskvärt
 • Erfarenhet av att analysera encells- och cellstreckkodningsdata är önskvärt
 • Erfarenhet av bildanalys är meriterande

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/onkpat/om-institutionen-for-onkologi-patologi

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4462/2023
Kontakt
 • Kasper Karlsson, 0793471099,kasper.karlsson@scilifelab.se
Facklig företrädare
 • Per Hydbring, SACO/Nick Tobin, SACO, per.hydbring@ki.se/nick.tobin@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
Publicerat 2023-11-15
Sista ansökningsdag 2023-12-06

Tillbaka till lediga jobb