Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer-, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, ätstörningar, precisionsmedicin, och biostatistik.

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en stor bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http://ki.se/meb.

Forskargruppen

Detta doktorandprojekt består av ett internationellt team av forskare från Karolinska Institutet och University of Hongkong. Vårt team använder en storskalig befolkningskohort för att studera etiologin för neurologiska sjukdomar (JAMA, 2016; Alzheimers och demens, 2021; JAMA Psychiatry, 2023). Vi fokuserar på precisionsteknik för genredigering (Nat. Biotech., 2015; Nature, 2016; PNAS, 2019; Nat. Comm. 2022), nya metoder för genleverans, molekylära verktyg (Nat. Biotech., 2019; PNAS, 2019; PNAS, 2021; Sci. Adv., 2023) och precisionsmedicin (Nat. Med., 2014; JTO, 2022). Vi arbetar tvärvetenskapligt genom att kombinera medicinsk epidemiologi och bioteknik med syfte att identifiera och behandla genetiska förändringar i vissa neurologiska sjukdomar.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Nästan 50 miljoner människor över hela världen har Alzheimers sjukdom (AD) eller relaterad demens. De primära biologiska kännetecknen för Alzheimers sjukdom är extracellulärt amyloid-beta (Aβ) och hyperfosforylerade tau-plack. Alzheimers sjukdom är en komplex sjukdom som involverar flera miljömässiga och genetiska riskfaktorer. Varianter med en enda gen kan orsaka ärftliga fall av sjukdomen, till exempel mutationer i amyloidprekursorproteinet presenilin och apolipoprotein E. Hittills finns det inga effektiva sjukdomsmodifierande behandlingar för Alzheimers sjukdom. CRISPR-medierad genterapi undersöks aktivt för behandling av sjukdomar som härrör från förändrade DNA-baser. Även om det finns studier som verifierar den terapeutiska potentialen för genkorrigering som behandlingsform, är det fortfarande en utmaning att finna metoder för att effektivt leverera genredigeringsläkemedel till målceller och vävnader vilket i sin tur hindrar klinisk tillämpning. Doktorandens uppgifter kommer att innefatta litteraturgranskning, studiedesign, dataanalys och vetenskapligt skrivande. Resor i tjänsten kommer förekomma med laborativt arbete i Hong Kong, då vi har ett nära samarbete med City University of Hong Kong.

Vad erbjuder vi? 

Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Karriärstöd för doktorander

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den ideala kandidaten bör ha en bakgrund inom biologi, immunologi, bioteknik eller medicin samt kunna uppvisa kunskaper i medicinsk genetik och färdigheter i allmänna molekylära kloningstekniker inklusive viruspaketering. Tidigare erfarenhet av CRISPR-genredigering och in vivo-leverans av genredigeringsreagenser är meriterande. Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är nödvändigt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Vi hoppas hitta en doktorand som är självgående och kan interagera och bidra i ett team. Dessutom förväntar vi oss att studenten tar en aktiv roll i projektet och vill och kan arbeta självständigt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4461/2023
Kontakt
  • Zheng Chang, zheng.chang@ki.se
  • Zongli Zheng, zongli.zheng@ki.se
  • Adina Nisell, HR-partner, adina.nisell@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2023-11-17
Sista ansökningsdag 2023-12-08
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb