Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Hellström-Lindberg-gruppens forskningsfokus ligger på cellulära och molekylära vägar som ligger bakom avvikande stamcellsfunktion och ineffektiv erytropoes vid myelodysplastiska syndrom (MDS). Nyligen genomförda studier från vår grupp om detta ämne omfattar Moura, et al., Cancer Research 2023; Todisco, et al., Clinical Cancer Research 2023; Hofman, et al., Blood Advances 2022; Elvarsdottir, et al., Leukemi 2020; Shiozawa, et al., Blood 2017; Mortera Blanco, et al., Blood 2017. Vi utforskar MDS-patogenes längs två linjer: att förstå konkurrensfördelarna med SF3B1-muterade stamceller i den mänskliga benmärgsnischen, och att beskriva mekanismerna bakom terminal erytroidsvikt. Detta studeras i primära patientprover från vår MDS-biobank genom olika teknologier såsom avancerad flödescytometri, high-throughput RNA-sekvensering inklusive singelcellsanalys, och olika in vitro och in vivo stamcellsanalyser.

Projektet kommer att ske inom ramen för ett större anslag för forskningssamarbete och ett stort personligt anslag från Wallenbergstiftelsen. Projektet kommer att drivas på HERM.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Myelodysplastiska syndrom (MDS) omfattar ett brett spektrum av hematologiska maligniteter som påverkar de hematopoetiska stamcellerna och orsakar myeloida cytopenier. Lågrisk-undergruppen av sjukdomar vid myelodysplastiska syndrom har en högre överlevnadsgrad än median men uppvisar i allmänhet allvarliga cytopenier med begränsade behandlingsmöjligheter.

Studierna i detta projekt kommer att funktionellt undersöka benmärgsceller (BM) och den globala arkitekturen av lågrisk MDS BM mikromiljö för att främja fältets förståelse av MDS, och har det slutliga målet att avslöja nya kritiska regulatoriska mekanismer hos MDS.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Sökande bör ha minst en magisterexamen i medicin, molekylärbiologi eller immunologi. Kandidater med en kombinerad bakgrund som täcker medicin, biologi, matematik och programmering uppmuntras starkt att ansöka. Erfarenhet av bioinformatisk användning av R kommer att ses positivt. På liknande sätt kommer tidigare erfarenhet av singelcells-RNA-sekvensering, flödescytometri för analys av primära hematopoetiska celler och immunfluorescensavbildningstekniker att ses positivt på. Den sökande bör behärska engelska flytande (skriftligt och muntligt). Tonvikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4432/2023
Kontakt
  • Teresa Mortera Blanco , teresa.mortera.blanco@ki.se
  • Pedro Moura , pedro.moura@ki.se
Facklig företrädare
  • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
  • Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
  • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
Publicerat 2023-11-14
Sista ansökningsdag 2023-12-05

Tillbaka till lediga jobb