Vill du bidra till att förbättra barns hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer-, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, ätstörningar, precisionsmedicin, och biostatistik.

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en stor bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http://ki.se/meb.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att ingå i huvudhandledare Samuel Arthur Rhedins nystartade team med fokus på barninfektioner som organisatoriskt ligger under professor Catarina Almqvists forskargrupp. Forskargruppen inkluderar flertalet forskare i olika faser av karriären som alla bedriver forskning inom pediatrisk epidemiologi. Inom forskargruppen hålls veckovisa möten där ny forskning och metodik presenteras och diskuteras i olika former, såsom journal clubs och seminarier. Huvudhandledaren kommer att ha huvudansvaret för handledningen och guida doktorandens utveckling och sträva efter en god tillgänglighet för frågor och diskussioner. Till en början kommer detta ske under tätare handledarmöten för att lägga ramarna för projektet. Allteftersom kommer handledarna verka för att doktoranden ska kunna tillämpa ett mer självständigt arbetssätt med ökande eget ansvar för projektens fortskridande med siktet på att i slutändan bli en självständig forskare. I detta ingår även samarbete med statistiker och bihandledare så väl som ansvarstagande för sin egen vetenskapliga utveckling utefter uppsatta lärandemål. Bihandledarna kommer bidra med expertis inom forskningsmetodik, statistik, folkhälsa, ledarskap och epidemiologi.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Projektet fokuserar på prevention, komplikationer och diagnostik av svåra nedre luftvägsinfektioner hos barn med ett särskilt fokus på RS-virus. Doktoranden kommer att jobba dels med stora studier baserat på projektet Appeasing the wheezing som innefattar en rad olika nationella hälsoregister, dels med kliniska data från två prospektivt insamlade kohorter av barn med lunginflammation från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Doktorandens uppgifter kommer vara att delta i diskussioner kring studiedesign, bearbeta data, statistisk analys (i STATA och SAS) och vetenskapligt skrivande under handledning. Doktoranden uppmuntras även att delta i relevanta seminarier vid institutionen samt att presentera studieresultaten vid nationella och internationella konferenser.

Vidare kommer tjänsten innefatta teoretiska studier och träning i epidemiologi, avancerade statistiska metoder (såsom syskonanalys, regressionsanalys, och överlevnadsanalys) och folkhälsa.

Vad erbjuder vi? 

Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Karriärstöd för doktorander

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Som person är du social, nyfiken, bra på att driva projekt, självständig och noggrann.

Du ska vara väl förtrogen med att kommunicera på engelska i både tal och skrift då forskargruppen verkar i en internationell miljö där mycket kommunikation sker på engelska.

Färdigheter i svenska är meriterande, då en del av tjänsten innebär arbete med kliniska data insamlade i svensk barnsjukvård, men är ej ett krav.

Du bör ha en bakgrund inom medicin (särskilt pediatrik, infektionsmedicin, folkhälsa och mikrobiologi) eller epidemiologi samt erfarenheter från kliniskt patientnära arbete, ledarskaps- och projektledarmeriter och en god samarbetsförmåga. Tidigare vetenskapliga publikationer är meriterande.

Vidare är färdigheter inom programmering och/eller statistik önskvärt då mycket databearbetning kommer ske i statistikprogrammen STATA och SAS.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4281/2023
Kontakt
  • Samuel Arthur Rhedin, samuel.rhedin@ki.se
  • Sara Tiste, HR-partner, sara.tiste@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2023-11-07
Sista ansökningsdag 2023-11-27

Tillbaka till lediga jobb