Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Cell- och genterapigruppen är en tvärvetenskaplig forskargrupp med >20 medlemmar, inklusive seniora forskare, doktorander, teknisk och biomedicinsk laboratorie- och administrativ personal vid Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg, som arbetar i en translationell forskningsmiljö. Vi utforskar biologin hos naturliga mördarceller (NK-celler) och hur dessa celler kan användas för behandling av multipelt myelom. Gruppens primära forskningsfokus är att optimera och kliniskt anpassa strategier för att målrikta NK-celler till tumörer med ökad antitumörkapacitet och begränsade off-target-effekter och toxicitetsprofiler. Vårt långsiktiga mål är att utnyttja immunbiologi och genteknik för utveckling av nya immunoterapeutiska strategier och strategier för cancerdetektion. Vi har erhållit finansiering för vår forskning från flera nationella och internationella forskningsstiftelser, inklusive Vetenskapsrådet, European Hematology Association (EHA) och Vinnova, och vi har produktiva samarbeten med nationella och internationella kliniker och forskare både inom den akademiska världen och med ledande industripartners inom cellterapiområdet.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en mycket motiverad person som har ett starkt dokumenterat intresse för immunologi, tumörbiologi och cellulär immunterapi, och helst med dokumenterade färdigheter inom molekylärbiologi och genteknik.

Doktoranden kommer att arbeta i Arnika Wagners team med att utveckla nya receptorer för NK-celler och undersöka antitumörkapaciteten, potentialen för kombinationsterapier samt potentiella off-target- och biverkningar av dessa genetiskt modifierade NK-celler. Projektet innebär att arbeta med expansioner och genetisk modifiering av NK-celler från friska givare och patienter med multipelt myelom. Metoderna innefattar immunologiska, molekylära och cellbiologiska metoder, såsom genomredigering och genetiska modifieringstekniker, antibiotikafri cellodling under GMP-liknande förhållanden, multiparametrisk flödescytometri, molekylär kloning och virusproduktion. Dessutom kommer analyser för att bedöma transkriptionsaktivitet, metabolism och sekretom att utföras. Vi förväntar oss att den framgångsrika kandidaten kommer att leda projektet under handledning och gradvis förvärva självständighet i planering, utförande, analys och presentation av data. Vi samarbetar med flera forskargrupper både nationellt och internationellt, och kandidaten kommer att spela en aktiv roll för att driva den del av samarbetet som är relaterat till deras projekt. Utmärkt kommunikationsförmåga med förmåga att presentera resultat tydligt, samarbeta som en del av ett team såväl som självständigt, med stark uppmärksamhet på detaljer är avgörande. Personlig lämplighet är av stor betydelse vid utvärderingen av de sökande.

Den framgångsrika kandidaten kommer att delta i forskningsrelaterade aktiviteter såsom gruppmöten, institutionella seminarier, relevanta internationella möten, handledning av andra studenter och forskare, vid behov, samt bidra till gemensamma laboratorierutiner. Slutligen kommer doktoranden att arbeta för att uppfylla kurskraven för doktorandprogrammet som beskrivs i relevanta regler och dokumentation som finns tillgänglig på ki.se-webbplatsen.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en ambitiös, tekniskt kunnig och kreativ person som kan kommunicera flytande på engelska, både i tal och skrift. Den framgångsrika sökanden måste kunna arbeta självständigt inom sitt projekt men också ha förmågan att arbeta effektivt och produktivt i ett team. Det är nödvändigt att arbeta noggrant och systematiskt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Cell- och genterapigruppen

Arnika Wagner forskarteam

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4247/2023
Kontakt
  • Arnika Wagner , arnika.wagner@ki.se
Facklig företrädare
  • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
  • Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
  • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
Publicerat 2023-11-01
Sista ansökningsdag 2023-11-22

Tillbaka till lediga jobb