Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen Bröstcancerkirurgi söker en doktorand för ett projekt om bröstrekonstruktion med särskilt fokus på komplikationer och patient-rapporterade utfallsmått. Forskargruppen består huvudsakligen av bröstkirurger samt sjuksköterskor och har samarbete med plastikkirurgiska forskare. Det finns en mycket bra fungerande struktur i forskargruppen med flera doktorander med kliniska, epidemiologiska och translationella projekt vilket gör att doktoranden kommer att befinna sig i en stimulerande och kreativ miljö.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker nu en doktorand till ett forskningsprojekt om bröstrekonstruktion vid bröstcancer med särskilt fokus på komplikationer och patient-rapporterade utfallsmått. Som doktorand kommer du att bland annat arbeta med en stor databas som samlats in från patientjournaler och svenska register, och där fortsatt registrering av kliniska data ska ske. Utöver detta förväntas du inhämta patientperspektivet genom utskick av enkäter. Fokus ligger på postoperativa kirurgiska komplikationer och vilka konsekvenser dessa har efter bröstrekonstruktion med olika metoder, och med eller utan strålbehandling. I samarbete med kollegor från regionens olika sjukhus kommer du behöva samordna registreringen i databasen samt genomföra kvalitetskontroll på inrapporterade data inför analysprocessen. Statistiska analyser genomförs av doktoranden själv med stöd av handledare och statistiker.

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier som kan kombineras med klinisk tjänstgöring. Detta inkluderar vetenskapligt arbete, kurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling och dataanalys för varje delstudie som skall ingå i avhandlingen, därtill omfattande litteraturgenomgångar och bioinformatiska analyser med stöd av erfaren personal, samt förbereda vetenskapliga manuskript som förste- och andreförfattare.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Doktorandutbildningen kommer att ske på deltid i varierande grad och kan med fördel kombineras med kliniskt arbete. Vi söker en legitimerad läkare som skall behärska det svenska språket på hög nivå för att kunna självständigt kommunicera med personal och kollegor på andra sjukhus och med patienter via brev. En del av arbetet kommer innebära genomgång av journalhandlingar vilket innebär att en klinisk förståelse av bröstcancer är oumbärlig. Utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning, samt samarbetsvilja, förmågan att strukturera och samordna delar av projektet. Tidigare påvisat forskningsintresse med eventuella publikationer inom kirurgi och/eller bröstcancerområdet är starkt meriterande. Viktiga personliga egenskaper är nyfikenhet, noggrannhet, engagemang, tillförlitlighet, god kommunikation och flexibilitet. 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%/50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4265/2023
Kontakt
  • Jana de Boniface, Docent, jana.de.boniface@ki.se
Facklig företrädare
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2023-11-02
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb