Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vår forskningsgrupp består av seniora och juniora forskare, biostatistiker, administratör, doktorander och studenter. Vi bedriver forskning om sjukdomar och operationer i matstrupe och magsäck med fokus på cancer. Data för vårs projekt hämtar vi främst från stora kliniska datainsamlingar från sjukhus samt nationella hälsodataregister. Vi har klinisk bakgrund i kirurgi inom övre mag-tarmkanalen och har mycket internationella nätverk. Vi har ett välorganiserat doktorandprogram med regelbundna handledarmöten och progressrapporter. Vi organiserar forskningsseminarier, ”Journal Clubs” och ”Methods Clubs” samt forskarutbildningskurser. Vid den senaste utvärderingen av KIs alla forskningskonstellationer fick vi betyget ‘outstanding’ (högsta möjliga) i cancerforskning. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida https://ki.se/mmk/ovre-gi-kirurgi 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta doktorandprojekt är finansierat av KI centralt (KID-finansiering) och är inriktat mot klinisk forskning. Doktoranden kommer att lära sig motsvarande metodologi, dvs. klinisk epidemiologi. Projektet ska undersöka faktorer som kan förbättra överlevnaden hos patienter som opereras för cancer i matstrupe eller magsäck, och inkluderar forskning om prediktion av kort överlevnad, kirurgiskt tillvägagångssätt för tumörer i övergången mellan matstrupe och magsäck, vilka postoperativa komplikationer som försämrar långtidsöverlevnaden, samt postoperativa uppföljningsstrategier. De flesta studierna kommer att vara kohortstudier, men inkluderar även visst arbete med en multinationell randomiserad kontrollerad studie.   

Doktoranden kommer huvudsakligen att bedriva forskning av hög kvalitet. Detta inkluderar att göra utkast till detaljerade studieprotokoll, läsa och granska relevant litteratur, insamla och granska forskningsdata, utföra databearbetning och statistisk analys, samt skriva vetenskapliga manuskript och en avhandling. Förutom forskning ingår medverkan i forskarutbildningskurser, forskningsseminarier och vetenskapliga konferenser som obligatoriska moment. Doktoranden förväntas även delta I handledarmöten, skriva månadsrapporter till handledarna, och medverka i våra gemensamma aktiviteter, dvs. forskningsgruppens möten, arbetsplatsmöten, terminslutningsaktiviteter och planeringsdagar. Information om doktorandstudier vid Karolinska Institutet finns på hemsidan www.ki.se/doctoral.

Huvudhandledare är Jesper Lagergren, professor i kirurgi, forskningsgruppsledare samt medlem i Nobelförsamlingen vid KI. Bihandledare är Joonas Kauppila, professor och kirurg vid Oulus universitet i Finland (och anknuten till gruppen på KI), Sheraz Markar, lektor och kirurg vid Oxfords universitet (och anknuten till gruppen på KI), samt Fredrik Mattsson, biostatistiker i gruppen på KI. Handledarna är experter i det forskningsämne och den metodik som ska användas i doktorandprojektet.  

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en entusiastisk, nyfiken och begåvad person med stor social kompetens och samarbetsförmåga. Dokumenterad erfarenhet av forskning och kliniskt arbete är meriterande, särskilt inom områdena kirurgi, onkologi eller gastroenterologi. Dokumenterad forskning om cancer i matstrupe eller magsäck är meriterande. Utmärkta kunskaper i engelska (både i tal och skrift) är ett krav.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4229/2023
Kontakt
  • Jesper Lagergren, jesper.lagergren@ki.se
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2023-11-01
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb