Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att ingå i en forskargrupp som leds av Anna Norrby-Teglund och Mattias Svensson. Forskningen fokuserar på akuta bakteriella infektioner med hög dödlighet och bygger på ett nära samarbete mellan prekliniska och kliniska toppforskare inom det infektionsmedicinska fältet.  Forskningen bedrivs vid Centrum för Infektionsmedicin (CIM) som är en dynamisk forskningsavdelning inom institutionen för medicin Huddinge med fokus på det humana immunsystemet och infektionssjukdomar. CIM är beläget inom Karolinska Institutets forskningshus, ANA Futura, som erbjuder excellent infrastruktur i forskningens framkant. CIM består av 16 självständiga forskargrupper vars doktorander och postdoktorer verkar i en gemensam integrerad forskningsmiljö. 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Svåra akuta bakterieinfektioner såsom sepsis är, trots tillgång till antibiotika och modern intensivvård, en av de främsta orsakerna till sjuklighet och död i Sverige. Det är väletablerat att ett dysreglerat immunsvar orsakar symtom och direkt kopplar till svårighetsgrad av infektionen. Utmaningen är att immunsvaret varierar i denna heterogena patientgrupp. Målet med forskningsprojektet är att identifiera biomarkörer som kan förbättra diagnos av sepsispatienter samt möjliggöra individanpassad behandling. Studierna kommer att inkludera analyser av patientmaterial i syfte att ta fram ny kunskap kring både värd- och patogenrelaterade mekanismer som bidrar till sjukdomsförloppet vid sepsis. Den sökande skall med hjälp av avancerad omik- och immunologiska analyser utforska immunsvar samt patogenegenskaper hos patienter med bakteriell sepsis, samt genomföra in vitro infektionsstudier i experimentella system, inklusive humana organotypiska vävnadsmodeller.

Doktoranden förväntas aktivt bidra till vetenskaplig hypotesutveckling, experimentell design, laborativa försök, dataanalys, presentation av resultat och manuskriptförfattande. Vi söker därför motiverade personer med ett djupt intresse för infektionssjukdomar, samt bakteriologi och immunologi. Intresse inom bioinformatik och datadriven modellering är en fördel. 

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

 • Ansökningar är välkomna från studenter med examen inom relevanta fält såsom medicin, mikrobiologi, eller biomedicin.
 • Intresse för statistik och bioinformatik är en fördel.
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet från relevanta forskningsprojekt/aktiviteter är meriterande.
 • En förståelse och intresse inom det infektionsmedicinska fältet krävs.
 • Vi söker en motiverad och driven person med god förmåga att kommunicera och arbeta i ett team.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.  

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för Medicin, Huddinge (MedH) 
Läs mer om Norrby-Teglunds forskargrupp
Läs mer om Svenssons forskargrupp

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3332/2023
Kontakt
 • Anna Norrby-Teglund, anna.norrby-teglund@ki.se
 • Mattias Svensson, mattias.svensson@ki.se
Facklig företrädare
 • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
 • Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
 • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
Publicerat 2023-09-05
Sista ansökningsdag 2023-09-26

Tillbaka till lediga jobb