Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Projektet är organiserat som ett samarbete mellan tre forskargrupper: docent Daniel Lundqvist vid Karolinska Institutet, professor Petra Ritter vid Charité Universitätsmedizin Berlin, biträdande professor Christoph Pfeiffer, NatMEG, Karolinska Institutet och postdoktoral forskare Josefine Waldthaler, NatMEG, Karolinska Institutet. Samarbetet utgör en unik och fruktbar miljö för doktoranden, där beräkningsmodellering, klinisk neurovetenskap, klinisk neurologi och metoder för hjärnavbildning (med särskild inriktning på konventionell MEG och on-scalp MEG) kombineras med målet att utveckla nya markörer för hjärnfunktion för diagnostik och övervakning av Parkinsons sjukdom. Lundqvist är huvudhandledare för doktoranden, Ritter, Pfeiffer och Waldthaler är medhandledare.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Parkinsons sjukdom (PD) är mycket heterogen när det gäller uppkomst, karakterisering och utveckling av symtom, och individuella sjukdomsförlopp skiljer sig ofta åt även när de kliniska symtomen till en början är typiska. Detta doktorandprojekt erbjuder en stark, unik och mycket realistisk potential för att utveckla förståelsen av hur den neurodegenerativa utvecklingen vid Parkinsons sjukdom påverkar funktionell hjärnaktivitet vilken manifesteras som kliniska symtom. Detta område befinner sig nu i ett avgörande läge, där imagingteknik (t.ex. on-scalp MEG) och kraftfulla modelleringsinfrastrukturer (t.ex. TVB, EBRAINS) båda finns tillgängliga som verktyg för att möjliggöra denna studie, samtidigt som MEG-baserade neuromarkörer (särskilt on-scalp MEG-baserade neuromarkörer) är ett mycket underutforskade område.

För att driva den mekanistiska förståelsen av PD framåt kommer du som doktorand ges i uppgift att tillämpa metoder för individanpassad medicin där funktionell magnetencefalografi (MEG) av PD-patienters hjärnaktivitet kombineras och modelleras tillsammans med strukturell magnetresonanstomografi (MRI), positronemissionstomografi (PET), djup hjärnstimulering (DBS), farmakologisk behandling och kliniska symtombedömningar. Inom ramen för doktorandprojektet kommer studenten att utveckla flerskaliga beräkningsmodeller vilka förutsäger individuella behandlingseffekter, symptommanifestationer och sjukdomsutveckling från strukturella och neurokemiska förändringar på funktionell hjärndynamik, t.ex. med hjälp av den neuroinformatiska plattformen The Virtual Brain (TVB).

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en kandidat med en stark bakgrund inom klinisk neurovetenskap och hjärnavbildning, med en passion för beräkningsmodellering. Kandidaten skall kunna uppvisa breda insikter (kurser och/eller praktiska mätningar) från hjärnavbildning samt beräkningsmodellering. Det är meriterande om du har utbildning/träning inom MEG, MRI, PET, och beräkningsmodellering. Det är också meriterande om du har utbildning inom klinisk neurovetenskap och/eller neurologi. Vi ser att du är självständig, professionell, pålitlig och serviceinriktad och kan samarbeta effektivt och interagera med forskare, kliniker och patienter.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer Institutionen för klinisk neurovetenskap här
Läs mer om forskargruppen du kommer att ingå i här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2218/2023
Kontakt
  • Daniel Lundqvist, senior forskningsspecialist, 0852483262
  • Mikaela Hernberg, HR-administratör, 0852486047
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Arsalan Amir, SACO, 08-51773337
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-05-29
Sista ansökningsdag 2023-06-12

Tillbaka till lediga jobb