Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Som doktorand kommer du att vara en del av enheten för integrativ epidemiologi vid Institutet för miljömedicin. På vår enhet försöker vi förstå orsaker till och konsekvenser av olika sjukdomar, med ett speciellt fokus på neurodegenerativa sjukdomar, psykiatriska sjukdomar och cancer. Vi använder oss av olika typer av forskningsverktyg för att besvara våra forskningsfrågeställningar, så som nationella populations- och hälsoregister, stora kohort- och fall-kontrollstudier och olika biobanker. Vi integrerar  epidemiologi med annan preklinisk och klinisk forskning. Nu söker forskargruppen en doktorand.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Konsekvenserna av covid-19-pandemin på samhället, människors beteendee och på ekonomin har haft omfattande effekter på folkhälsan, inklusive den psykiska hälsan. Detta doktorandprojekt kommer att undersöka psykisk ohälsa hos individer med covid-19, deras familjer och hos den allmänna befolkningen, både före, under och efter covid-19-pandemin. Vi kommer att använda unika forskningsresurser såsom svenska registerdata och kommer att samarbeta med internationella forskargrupper från länder både i och utanför Norden. Den blivande doktoranden förväntas att ta en ledande roll i att utföra de individuella studierna i doktorsavhandlingen, inklusive projektsamordning, studiedesign, datainsamling, dataanalys, skrivning av forskningsartikar och kommunikation av resultat.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en kandidat med en tvärvetenskaplig utbildning såsom klinisk medicin, biologi eller liknande, kombinerat med utbildning eller formell träning i folkhälsovetenskap eller epidemiologi. Den sökande ska vara detaljorienterad med förmåga att hantera flera projekt samtidigt. Kandidaten bör vara nyfiken och intresserad av att lära sig nya metoder och ha erfarenhet av projektsamordning, datahantering och statistisk analys (med t.ex. STATA, SAS eller R) eller erfarenhet av att analysera storskaliga data. God samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga på engelska och tidigare arbete i en tvärvetenskaplig miljö med internationella samarbeten är önskvärt. Tidigare forskningserfarenhet inom psykiatriska sjukdomar, erfarenhet av forskningsprotokollskrivning, tidigare publikationer och förståelse för elektroniska journaldata och länkning av data från nationella register är meriterande. Grundläggande kunskaper i svenska är också meriterande för tjänsten. 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/imm/unit-of-integrative-epidemiology  

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2087/2023
Kontakt
  • Fang Fang, professor , fang.fang@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO , 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
  • Anda Gliga, Nanna Fyhrquist, Saco-S, anda.gliga@ki.se,nanna.fyhrquist@ki.se
Publicerat 2023-05-23
Sista ansökningsdag 2023-06-22

Tillbaka till lediga jobb