Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) bedriver vi grund- och forskarutbildning samt forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält som täcker in samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Vi ger ett flertal kurser inom läkarprogrammet och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande. Vår vision är att bidra till framtidens kunskap genom medicinsk utbildning och forskning i världsklass .

Institutionen är belägen på campusområdet i Huddinge. Mer information finns på:  https://ki.se/medh

Forskargruppen

Forskargruppen leds av Professor Anders Sönnerborg som bedriver hivforskning sedan 1980-talet. Christina Carlander, Överläkare, PhD kommer att vara doktorandens huvudhandledare. Christina Carlander bedriver forskning fokuserad på kliniska epidemiologiska registerbaserade studier. Genom att länka det nationella hivregistret InfCareHIV med andra rikstäckande demografiska register och hälsoregister samlar Carlander med medarbetare in stora befolkningsbaserade data på individnivå för att studera tidstrender, mortalitet och riskfaktorer för komorbiditet hos personer som lever med och utan hiv.

Vi erbjuder en engagerande forskningsmiljö med möjlighet att samarbeta med forskare på institutionen, på Karolinska Institutet, i Sverige och utomlands.

De som kommer vara handledare för doktoranden är Christina Carlander vid MedH, Johanna Brännström vid MedH, Olof Elvstam vid Lund Universitet och Philippe Wagner vid Lund Universitet.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Den svenska hiv-kohorten är heterogen, inkluderande en stor andel migranter, olika transmissionvägar, och olika socioekonomiska bakgrunder. Kohorten åldras och står inför ökande risk för åldersrelaterade komorbiditeter. Dessutom kan kronisk hivrelaterad inflammation, tidigare immunbrist samt tidigare och nuvarande behandling också bidra till utvecklingen av samsjuklighet. Samtidigt diagnostiseras fortfarande hälften av personer med hiv sent med välkända konsekvenser för prognos och transmission. Det är fortfarande osäkert varför vissa personer med hiv inte återställer sitt CD4-cellantal trots viral suppression, så kallade immunologiska non-responders. Detta tillstånd har associerats med ökad sjuklighet och mortalitet, men data är knapphändiga. Tidigare kohortstudier om samsjuklighet är inte rikstäckande, många saknar hivnegativa jämförelsegrupper, och de flesta inkluderar främst vita män.

Huvudmålen för detta doktorandprojekt kommer att vara att:

1) bedöma tidstrender för demografi, migrationsmönster, sen diagnos och behandlingsutfall i den svenska hiv-kohorten mellan 1983 och 2023.

2) bedöma samsjuklighet hos personer med och utan hiv - med särskilt fokus på immunologiska non-responders

3) Bedöma mortaliteten hos personer med och utan hiv - med särskilt fokus på immunologiska non-responders

Studierna bygger på stora longitudinella dataset av länkad registerdata. Under handledning kommer doktoranden lära sig och att ansvara för litteratursammanfattning, epidemiologisk design, statistiska analyser, samt tolka och presentera forskningsresultat genom att skriva vetenskapliga manuskript och presenta på forskningskonferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

För den utlysta doktorandplatsen krävs en universitetsutbildning i folkhälsa, epidemiologi, statistik, eller liknande. Erfarenhet från epidemiologiska studier, analyser av registerdata, samt programmering i SAS, R och/eller Stata är meriterande. Erfarenhet av epidemiologiska studier inom ramen för hiv-forskning är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Som person är du en motiverad, entusiastisk och nyfiken individ. Sökande ska visa på en hög grad av noggrannhet samt självständighet. Arbetet innebär nära samarbete med andra, varför god social kompetens och ssamarbetsförmåga är av stor vikt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) 

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1974/2023
Kontakt
  • Christina Carlander, christina.carlander@ki.se
Facklig företrädare
  • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
  • Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
  • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-02

Tillbaka till lediga jobb