Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer-, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, ätstörningar, precisionsmedicin, och biostatistik.

En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en stor bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http://ki.se/meb.

Forskargruppen

Med 1,1 miljoner nya diagnoser varje år är prostatacancer den vanligaste cancerformen hos män i utvecklade länder. Prostatacancergruppen vid MEB är en mycket tvärvetenskaplig och dynamisk forskningsgrupp i internationell framkant för att utveckla och implementera precisionsmedicinska strategier för att förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer. Forskningen spänner över världsledande datakällor, innovativa kliniska prövningar, genomik och artificiell intelligens.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Arbetet syftar till att minska dödligheten i prostatacancer genom mer exakt riskprognos och individualiserad tidig diagnostik. Projektet kommer att studera strategier för individualiserad tidig diagnostik och screening av prostatacancer inklusive optimering av de interventioner hälso- och sjukvården genomför inom ramen för ett möjligt framtida screeningprogram för prostatacancer. En del av projektet kommer fokusera på hur ett existerande pilot-projekt för organiserad prostatacancertestning i Sverige presterar. Vi söker nu en doktorand med stark epidemiologisk och medicinsk bakgrund för att arbeta med dessa projekt.

Vad erbjuder vi? 

Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Karriärstöd för doktorander

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

  1. A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

  1. B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Tjänsten kräver en universitetsexamen i epidemiologi, klinisk medicin, statistik, biostatistik eller ett närliggande ämnesområde. Tidigare erfarenhet av epidemiologiskt inriktad prostatacancerforskning anses vara en stark merit för denna tjänst, liksom erfarenhet av att arbeta med svenska prostatacancerregistret och kopplingar mellan det svenska prostatacancerregistret och nationella register från Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen.

Utbildning inom klinisk medicin med urologisk inriktning och erfarenhet av kliniska studier med urologisk inriktning anses också starkt meriterande. Design och analys av kliniska prövningar och epidemiologiska studier, från att arbeta med registerbaserade data och tolkningsfärdigheter för att presentera resultat i vetenskapliga rapporter är starka meriter. Vidare anses erfarenhet av tillämpningar av statistik inom medicin och/eller epidemiologi vara meriterande, tillsammans med erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning tillsammans med databasadministratörer och kliniker.

Erfarenhet av att hantera komplexa dataset och genomföra forskningsprojekt i det statistiska programmeringsspråket R eller programmet Stata krävs. Skriftlig och muntlig flytande engelska är nödvändig. Kunskap i ytterligare språk är meriterande.

Den sökande ska vara mycket kollegial och kunna arbeta väl i ett tvärvetenskapligt team samt ha god förmåga att arbeta självständigt. Vidare bör den sökande besitta exceptionella organisatoriska färdigheter, veta hur man framgångsrikt multitaskar och bör kunna beskriva tidigare exempel på att ha utvecklat strukturerade metoder för att lösa oförutsedda och komplexa problem. Den sökande ska ha god analytisk förmåga, besitta nyfikenhet och kreativitet samt ha förmåga att tillsammans med handledaren ta ansvar för forskningsprojekt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1842/2023
Kontakt
  • Tobias Nordström, tobias.nordstrom@ki.se
  • Carina Olofsson Moreno, HR, carina.olofsson.moreno@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Ann Almqvist, SACO, 08-52486199
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2023-05-03
Sista ansökningsdag 2023-05-28

Tillbaka till lediga jobb