Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vi söker en engagerad och entusiastisk student som har bevisat utmärkta prestationer under sina utbildningar, samt stor erfarenhet av laboratorieforskning och ett starkt intresse för epigenetik. Det föreslagna projektet kommer att fördjupa vår förståelse av funktionella celltillstånd som finns i tidig mänskligutveckling och försöka förklara hur viktiga linjersval görs och hur tidiga embryonala vävnader bildas.

Forskargruppen

Elsässer lab är en internationell och mångkulturell forskargrupp som är centrerad att tillämpa nya syntetiska och kemiska biologiska metoder för att förstå kromatinstruktur och funktion. Vi är ett dynamiskt, samarbetande och stödjande team inom institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik vid Science for Life-laboratoriet i Stockholm. I gruppen ingår seniora och juniora forskare, bioinformatiker, administratörer, doktorander och praktikanter.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Den blivande doktoranden förväntas att avancera projektet under handledning och gradvis skaffa sig självständighet i planering, genomförande, analys och presentation av data. Den framgångsrike kandidaten kommer att delta i alla forskningsrelaterade aktiviteter såsom gruppmöten, institutionsseminarier, relevanta internationella möten, handledning av andra studenter och forskare vid behov samt bidra till gemensamma labbrutiner. Projektet är inbäddat i ett forskningssamarbete med Fredrik Lanners grupp vid CLINTEC-avdelningen och studenten kommer att spela en aktiv roll i att driva samarbetet för att belysa tidig mänsklig embryogenes. Slutligen, kommer doktoranden att arbeta för att uppfylla kurskraven för forskarutbildningen enligt gällande regler och dokumentation som finns på ki.se webbplats.

Handledning

Huvudhandledare är Simon Elsässer, docent och gruppledare. Bihandledare är docent Fredrik Lanner, professor Oscar Fernandez‐Capetillo och Carmen Luzon, bioinformatiker. Alla handledare är experter på forskningsområdet och den metodik som ska användas i detta doktorandprojekt.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

[Ange här de färdigheter och personliga egenskaper som är nödvändiga eller önskvärda/meriterande för detta projekt och för att kunna nå forskarutbildningens mål på bästa sätt. Det bör framgå vad som är krav och vad som endast är meriterande. Det är viktigt att denna beskrivning är välformulerad och genomtänkt för att underlätta urvalet.]

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev (max 1 sida) som behandlar frågan "Hur minns celler sin identitet" och eventuellt diskutera hur du skulle studera denna fråga.
- Ett curriculum vitae (CV)
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

http://www.elsaesserlab.org 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1731/2023
Kontakt
  • Simon Elsässer, simon.elsasser@scilifelab.se
Facklig företrädare
  • Anurupa Nagchowdhury, OFR, anurupa.nagchowdhury@ki.se
Publicerat 2023-04-24
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb