Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap. Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, ätstörningar, och biostatistik. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 270 anställda.

Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Forskargruppen

Geriatriska läkemedelsepidemiologiska gruppen har som mål att undersöka och förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre personer. Våra forskningsområden inkluderar olämplig läkemedelsanvändning, polyfarmaci, registerbaserad läkemedelsepidemiologi, läkemedelsbehandling hos sköra äldre och ojämlikhet i läkemedelsanvändning. Utöver läkemedel, omfattar vår forskning även närliggande områden såsom hälsa, Covid-19, vård- och omsorg hos äldre personer. Forskargruppen leds av Professor Kristina Johnell (https://staff.ki.se/people/kristina-johnell). Vi tillhör äldreforskningsgruppen på MEB.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandprojektet kommer att undersöka läkemedelsanvändning hos äldre personer, med fokus på deprescribing [medicinreduktion], medels nationella registerdata. Projektet kommer att innehålla statistiska analyser av nationella registerdata för att undersöka förekomsten, determinanter och nytta/risk med deprescribing hos äldre personer. Doktoranden kommer att lära sig att behärska en rad metoder, till exempel epidemiologisk analyser av nationella registerdata. 

Doktorandprojektet kommer att inkludera samarbete med internationella forskargrupper, med möjligheter till resor och forskningsbesök samt internationella konferenser. Detta inkluderar kurser, seminarier, presentationer av vetenskapliga resultat vid möten och konferenser och statistikarbete samt skriva vetenskapliga manuskript för publicering. Doktoranden förväntas vidare närvara, diskutera och presentera vid gruppmöten och tidskriftsklubbar.

Vad erbjuder vi? 

Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Karriärstöd för doktorander

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

 1. A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

 1. B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Som person är du självständig, noggrann, analytisk, kommunikativa och har utmärkt samarbetsförmåga.

 • Det är meriterande att tidigare bedrivit vetenskaplig forskning, inklusive dokumenterad vetenskaplig publicering i referentgranskade internationella vetenskapliga tidskrifter.
 • Ämneskunskap inom läkemedelsepidemiologi, åldrandets epidemiologi eller relaterade områden är meriterande.
 • Tidigare erfarenheter av att extrahera, hantera och analysera stora datamaterial är meriterande.
 • Dokumenterad kunskap i användning av statistikprogram såsom Stata, SAS eller R är ett krav.
 • Utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav.
 • Kunskaper i svenska är en fördel.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1102/2023
Kontakt
 • Jonas Wastesson, 08-52485825,jonas.wastesson@ki.se
Facklig företrädare
 • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb